Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Bloemkroon 5-bladig ^

Bloemkroon 4-bladig, evenals de kelk afvallend, soms ontbrekend. 7

5 Stijl i G

Stijlen 3. Meeldraden tot 3 bundels vergroeid. Bladen enkelvoudig,

ongedeeld, tegenoverstaand Hypericaceeën 400.

0 Kelkbladen 5, gelijk. Stempel 5-tandig. Vrucht nootachtig. Bladen

hartvormig. Boomen T i 1 i a c e e ë n 4iO.

Kelkbladen 3 (of 5, waarbij 2 kleinere). Stempel enkelvoudig. Vrucht een doosvrucht. Kleine heesters of kruiden CistaceeOn 403.

7 Kelk (l-)2-bladig. Doosvrucht bolrond, knots- of lijnvormig. Stengel-

^ bladen meest vindeelig P.ipaveraceeên JH

Kelk 4-bladig. Vrucht besachiig. Bladen 3- tot meervoudig 3-tallig. Actaéa 'iJ:l

Klasse XIV. Didyilfiinia. Twee machtigen.

\ Vruchtbeginsel 4-deelig, later in 4 eenzadige nootjes uiteenvallend. Kelk 2-10-landig. Bloemkroon vergroeidbladig, onregelmatig, meest 2-lippig. Bladen tegenoverstaand. Stengel vierkant . . . LabiatenftJI-

Vruchtbeginsel (van buiten) enkelvoudig 2

2 Kruidachtige planten . . . • ... 3

Boomen. Bladen en bloemen groot. Kelk 5-deelig. Bloemkroon klok-trechtervormig,

5-spletig, 2-lippig met b(jna 2-lippigen zoom Paul ó w n i a 6' .'I 1

Klimmende heesters. Behalve de 2-machtige meeldraden is er 1 onvruchtbare. Zaden

gevleugeld Bignoniacee6n 003.

•i Planten met groene bladen 4

Planten zonder groene bladen 5

4 Kelk 4- of 5-tandig. Bloemkroon trechtervormig, met ongelijk 5-spleti-

gen zoom. Vrucht, als zij rijp is, in nootjes uiteenvallend.

V erbenaceeën 0fifi. Kelk 2-5-slippig. Bloemkroon min of meer ongelijkslippig tot 2-lippig.

Doosvrucht 2-hokkig Scrophitlariaceeën tiOt.

Kelk 2-lippig, 4-deelig. Bloemkroon 1-lippig met 3-slippigen zoom. Doosvrucht 2-hokkie

S,e;'',lant- Acanthus 000.

Kelk 6-10-sllppig. Bloemkroon trechtervormig met b(jna 2 lippigen zoom. Doosvrucht hauwachtig met gevleugelde zaden. Sierplant Inciirvlllea 00.5

5 Bloeiwijze naar alle zijden gekeerd. Schubben verspreid.

Orobdnche «Kt.

Bloei w(jze naar ééne zjjde gekeerd. Schubben tegenoverstaand . Lathraéa03/

Klasse XV. Tetrrtdyuiimia. Vier machtigen ').

1 Kelk 4-bladig. Kroonbladen 4, soms ontbrekend. Meeldraden op den

lu twijfelachtige ge.allen raailplege men ook klasse VI.

Sluiten