Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloemen een klein, eindelingsch aartje vormend, soms ook aartjes in de bladoksels, zonder bloemdek. Bladen bijna borstelvormig (fig. 201).

Scfrpus fluftans 481. Bloemen in meest gesteelde, bladokselstandige aren. Bladen lijn- tot

borstelvormig (fig. 130—144) Potamogéton 16'/.

Bloemen in trossen. Bladen priemvormig (tig. 681) Su bularia '18®.

22 Bladen met rondachtige, vliezige blazen tnsschen de bladslippen. Bloe¬

men geel, 2-lippig (fig. 1274) Utricularia «««.

Bladen zonder blazen 23

23 Bladen in kransen 24

Bladen verspreid, soms bijna in rosetten 25

24 Bladen herhaald gaffelvormig gedeeld, met borstelvormige, zachte of

lijnvormige en stijve slippen. Bloemen klein, alleenstaand in de bladoksels (fig. 430) C era t o p h f 11 u m 981.

Bladen diep-kamvormig vindeelig. Bloemen in afgebroken, kransvormige aren (fig. 918) Myriophylltim 490.

25 Bloemen in schermen met 1-3 stralen. Bladen boven water oneven-

gevind, onder water dubbel-gevind met haarfijne blaadjes (fig. 823).

Helosciódium inundatum 4SO. Bloemen in een eindelingschen tros boven water. Bladen alle onder water, zeer sterk ingesneden met zeer fijne slippen (fig. 1099).

Hottónia 3S3.

26 Stengel windend of over andere planten liggend en daaraan vastgehecht. 27 Stengel liggend, opstijgend of rechtopstaand of geen stengel ... 30

27 Plant zonder groene bladen. Bloemen klein, in kluwens (fig. 1128).

C u s c u t a

Plant met groene, samengestelde bladen. Bloemen vrij klein, wit, geelachtig of rose, symmetrisch (fig. 022).

Coryda 1 is claviculata 3J». Plant met groene bladen, deze groot, met hart- of spiesvormigen voet. 28

28 Bladen gezaagd-getand, 3-5 lobbig of 3-5-spletig, ook ongedeeld, tegen¬

overstaand. Planten 2-huizig (fig. 431) H ü m u 1 u s 939.

Bladen gaafrandig. Bloemen 2-slachtig 29

29 Bloemen klein, in bundeltjes in de bladoksels (fig. 4">0—401).

PoHgonum tHtt.

Bloemen vrij groot, pijpekopachtig, alleenstaand of 2 aan 2 in de bladoksels (fig. 1071).

Aristoluchia Siplio SSU.

30 Bloemen wel klein, doch dicht op elkaar gehoopt tot een groote schijn-

bloem (hoofdje), die door een of meer kransen van groene blaadjes,

het omwindsel, is omgeven 31

Bloemen wel klein, soms ook dicht op elkaar gehoopt, doch steeds

Sluiten