Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meeldraden 5, de helmknoppen aan den voet iets vergroeid (fig. 1295).

J a s i ó n e ttfo.

Bladen onder aan den stengel lederachtig, naar den top breeder wordend, die aan den stengel lancetvormig. Meeldraden 4 (fig. 1287) G1 obularia 000.

42 Stengel liggend of kruipend, soms niet ontwikkeld. Meest kleine kruiden. 43

Stengel rechtopstaand of opstijgend go

Bladen wortelstandig, zeer groot, tot 0,8 lang en breed Gunnéra 4» t

43 Bladen min of meer diep ingesneden 44

Bladen enkelvoudig, ongedeeld, hoogstens met kleine insnijdingen in den rand ^

44 Bladen vinspletig tot vindeelig (fig. 026—709).

Geslachten der Cruciferen 3H!•

Bladen handnervig en 7-9-lobbig of 3-deelig. Bloempjes in hoopjes in de oksels der bladen of in pluimachtige bloeiwijzen aan de toppen der takken, groenachtig (fig. 974) Alchemflla 314.

Bladen 3-tallig, met omgekeerd hartvormige blaadjes. Vaak met kleis-

ji D,Te. bl°emen Oxalis 4SO.

4o Kladen nier- of hartvormig of rondachtig 4(5

Bladen elliptisch of eirond tot lijn-lancetvormig

^ Bladen lijn- tot priemvormig, dus zeer lang en smal, soms ook cylindrisch. 58

iO Bladen schildvormig, d. i. cirkelrond, met den steel in het midden van de schijf vastgehecht, gekarteld. Bloemen in gesteelde hoopjes in de bladoksels (fig. 816) Hydrocótyle 44S.

Bladen nier- of hartvormig of rondachtig met aan den voet vastgehechten steel ^

Zie ook Viola odorata, die vaak kleistogame bloemen heeft, blz. 4»l.

47 Bloemen geel of groengeel, aan den top van den stengel tot bloeiwijzen vereenigd (fig. 892, 893) C h r y s o s p 1 é n i u m 4!*.

Bloemen roodbruin, in de oksels van bladen, met een klokvormig omhulsel, knik-

kend (tig, 1072) .,

' SSO

4b Bladen verspreid ^

Bladen tegenoverstaand *54

Stengel niet ontwikkeld. Bladen langgesteeld, lepelvormig, stomp. Bloemen langgesteeld in de bladoksels (fig. 1182). Limosélla kim

llant lnet trossen van witte of blauwe, niet zeer kleine, symmetrische bloemen aan het eind der takken. PolfgalaserpylUcea 43».

riant met zeer kleine bloempjes gy

50 Bladen vrij breed (eirond of ruitvormig) r,j

Bladen langwerpig, lancetvormig of lijn-lancetvormig. " ! 5J

51 Bloomen in hoopjes in de bladoksels, groen. Bladen vrij kort-gesteeld.

Parietaria ramiflóra its.

Sluiten