Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloemen tweeslachtig

00 Bloemen zittend of zeer kort-gesteeld Cl

Bloemen gesteeld, viertallig. Bladen tegenoverstaand (fig. 500).

Sagfna 311.

01 Bladen verspreid, met stekelpunt. Bloemdek 5-bladig (fig. 493).

Polycnémuni 30S.

Bladen tegenoverstaand, zonder stekelpunt. Bloemen 4-tallig (fig. 876).

Tillaéa 43S.

02 Bladen samengesteld of diep ingesneden 63

Bladen enkelvoudig, ongedeeld, hoogstens met kleine insnijdingen in

den rand, soms geen bladen 75

03 Bladen samengesteld 64

Bladen gelobd, gespleten of gedeeld, doch niet uit geheel afzonderlijke

blaadjes bestaand

04 Bladen handvormig-samengesteld, 3-tallig of dubbel 3-tallig ... 05 Bladen gevind, hetzij met een topblaadje of een rank aan het eind. 68

05 Bladen handvormig-samengesteld, 5-7(-9; tallig, de bovenste 3-tallig of

ongedeeld. Bloemen eenslachtig. Plant 2-huizig (fig. 430).

Cannabis S3ift.

Bladen 3-tallig, doch soms de blaadjes weer opnieuw samengesteld. 60

66 Bladen 3-tallig, de blaadjes enkelvoudig 67

Bladen 3-tallig, de blaadjes opnieuw samengesteld. Bloemen symmetrisch (fig. 619) o r ƒ d a 1 i s 338.

Zie ook Adóxa, blz. 43» (fig. 89i).

67 Bloemen in een groen dobbelsteeni'ormig hoofdje. Wortelstar.dige bladen

dubbel 3-tallig, het paar aan den stengel 3-tallig. Bloemen groenachtig-wit. Plant naar muskus riekend (fig. 894) . . Adóxa 43ft. Bloemen bij nauwkeurige beschouwing den bouw eener vlinderbloem hebbend, geel of rood (fig. 991—1068) . Papi 1 ionaceeën ses.

08 Bloemen tot aren of hoofdjes vereenigd, aan den top van den stengel

of der takken

Bloemen gesteeld, tot trossen vereenigd 70

09 Bloemen bij nauwkeurige beschouwing den bouw eener vlinderbloem

t vertoonend (fig. 991 —1068) P a p i 1 i o n a c e e e n Sti.

Bloemen regelmatig, met ver uitstekende meeldraden, roodachtig.

Potérium 314.

70 Bloemen symmetrisch, purperkleurig (fig. 024). . . Fum£ria3i».

Bloemen regelmatig, met 6 meeldraden en een stamper (fig. 620—709).

Cruciferen 3«l.

71 Bladen rond en 7-10-lobbig of 3-deelig 72

Bladen vinspletig of vindeelig 73

Sluiten