Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■u =ssras W° '«sawa! "•«*«sna*

bladen, met veel meer en kleinere slippen.

9. Adiantum L.

1 Bladstelen lang, driekant, glanzig zwart (fig 3'J) Bladen 'J- of 3-maal gevind Blaadjes ei-wigvormig. Vruchthoopjes aan de onderzijde van den omgeslagen bladrand, zonder dekvliesje-. 0,16-0,:i0 Ju i, Augs. Oude muren. Maastricht.

Vrouwenhaar Venushaar.

A. t'Hpillus Vénerls L.

10. Ptéris L.

1 Bladen alleenstaand, dubbeltot 3-voudig gevind, in omtrek driehoekig, stjjf, bijna lederachtig, kaal of van onderen behaard (fig. 33). Blaadjes langwerpig of lijnlancetvormig, stomp, de onderste vinspletig. Bladsteel bij scheeve doorsnede aan den voet (ten gevolge der rangschikking der vaatbundels) een dubbelen adelaar vertoonende. 0,502,00. i-. Juli, Augs. Heidevelden, bosschen, be- , schaduwde plaatsen, soms alleen geheele oppervlakten Slangenbrood. Adderkruid.

Fig. 32. Adiantum Capillus Veneris.

, b -tukken van ecu -porendragenden bladrand ; c voorkiem met jonge plant.

leslaand. Vrij algemeen.

Adelaars varen. P. aquilina L.

V. Fam. Osmundaceeën. Koningsvarens. xxiv.

Landplanttn. Bladen in den knop spiraalvormig opgerold. Sporekapiels alleen awi het bovenste deel der bladen tot een tros vereen,gd.

Kenmerken dezelfde als voor de familie zijn opgegeven.

Os m fin da ff«-

Sluiten