Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloeischeede uitgespreid, van binnen gekleurd (fig. 117). Vrucht een

bes Calla tst.

De familie der Araceeën wordt verdeeld in 3 onderfamiliën nl. de A reeën (gesl. Arum), de Orontieeën (gesl. Calla, Acorus) en de Lemneeën (gesl. Lemna).

Fig. 115. Arum maculatum. Fig. llrt. Fig. 117. Calla palusti».

« bloeikolf; b honigklier; c mannelijke, >t blueikolf in doorsnede; h bloem met

d vrouwelijke bloem; e vruchtbeginsel, half geopend vruchtbeginsel;

/' vrucht, doorgesnoden. c vruchtkolf.

1. Arum L. Aronskelk, xxi.

Bladen spies-pijlvormig, vaak bruingevlekt (fig. 115). Bloeischeede geelgroeD, dubbel zoo lang als de boven de bloemen in een violette knots verlengde bloeikolf. Bessen rood. 0,15-0,30. 2J.. Mei, Juni. Op vochtige, beschaduwde plaatsen in bosschen. Vrij algemeen. Vergiftig! Soms als sierplant . . Kalfavoet. Ar onsstaf.

Gevlekte aronskelk. A. maculatum L.

Bladen spiesvormig, witgeaderd. Bloeischeede groenachtig-wit, •'! maal zoo lang als de boven de bloemen in een gele knot» verlengde bloeikolf (fig lltS». 0,3ü0,ti0. 51. Mei, Juni. Sierplant uit Z-Europa, soms verwilderd.

Xtaliaanscbe aronskelk. + A. italicum L.

Sluiten