Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kleine, bijna bolronde plantjes zonder wortels (fig. 119, 5). 0,0003-0,0015. In stilstaande wateren. Zeer zeldzaam W'ortelloos kroos. L. arrhiza L.

2 Stengelleden geheel ondergedoken, langwerpig-lancetvormig, aan

't eene eind stekelachtig versmald, ieder met een wortelvezel, meest verscheiden kruiswijs samenhangend (fig. 119, 1). 0,007-0,01. Ï-. April, Mei. Stilstaande wateren. Vrij algemeen.

Puntkroos. L. trisülca L. Stengelleden drijvend, rond, alleen of eenige samenhangend . . 3

3 Stengelleden aan weerszijden vlak of nauwelijks gewelfd ... 4 Stengelleden van boven vlak, beneden bolvormig gewelfd, ieder met

slechts één wortelvezel, meest alleen (fig. 119, 3). 0,003. 2J-. Mei, Juni. In stilstaand water. Vrij algemeen.

Blaaskroos. L. gibba L.

4 Stengelleden met verscheiden wortelvezels en van onderen meest

rood gekleurd (fig. 119, 4). 0,005. 2f.. Mei, Juni. In stilstaande wateren. Vrij algemeen.

Veelwortelig kroos. L. polyrrhiza L. Stengelleden ieder met slechts een wortelvezel, aan weerszijden groen. 0,003. 2J.. Mei, Juni. In stilstaande wateren. Zeer algemeen.

Klein kroos. L. minor L.

XVII. Fam. Najadaceeën. Waternimfachtige n.

Waterplanten. Planten 2-slachtig of 1- of 2-huizig. Bloem/lek ontbrekend of schubvormig, 4-deelig. Meeldraden 1—4. Stampers 1, 4 of meer.

1 Bladen duidelijk getand, tegenoverstaand of in kransen (fig. 126).

Bloemen alleenstaand in de bladoksels. Planten 1- of 2-huizig.

Meeldraad 1. Stamper 1 Najas wo.

Bladen guafrandig of zwak getand. Bloemen in aren of alleenstaand , tweeslachtig of eenhuizig. Meeldraden 1-4. Vruchtbeginsels 1-4. 2

2 Bloemen in de scheede van het bovenste blad ingesloten, aarvormig,

zonder bloemdek, uit een 2-deelige meeldraad en 1 stamper bestaand (fig. 124). Bladen vaak tot 0,3 lang, grasachtig. Zeeplant.

Z o s t é r a 1S9.

Bloemen niet in een scheede ingesloten. Vruchtbeginsels meestal 4 (fig- 127, 1) 3

3 Bloemen in 2-meerbloemige aren, 2-slachtig (fig. 142, 143). . 4 Planten eenhuizig. Bloemen in de oksels der draadvormige bladen

(fig. 127). Mannelijke bloemen met 1 of 2 meeldraden, zonder bloemdek, de vrouwelijke met 4 stampers en een bekervormig bloemdek Zannichéllia #««.

Sluiten