is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde schoolflora voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Rüppia L. R u p p i a. n.

In het slijk wortelende waterplanten met ljjnvormige bladen. Vruchtjes

gesnaveld 1

1 Steel dei- aar tamelijk kort, niet spiraalvormig opgerold. Helften der helmknopjes rond. Vruchtjes bijna halvemaanvormig met zijdelings ingeplunten snavel. 0,15-0,40. 2J-. Augs—Octr. Zilte slooten en moerassen. Vrij algemeen.

Snavelmppia. R. rostellata Koch.

Steel der aar lang, tijdens den vruchttijd spiraalvormig opgerold (fig. 129). Helften der helmknopjes langwerpig. Vruchtjes zwak-

scneei eirona, met vrij wel in net. midden ingeplanten snavel. Stengel draadvormig, kruipend, bet boveneind drijvend. 0,15-0,40. 2J.. Augs.—Octr. Vindplaatsen als de vorige. Zeldzaam.

Zeeruppia. R. maritima Koch.

5. Potamogéton Tm.

Fonteinkruid, vi.

In het sljjk wortelende öf geheel ondergedoken óf door middel van de bovenste bladen op den waterspiegel dryvende, onbehaarde met sljjm bedekte planten, met vliezige langwerpige steunblaadjes. Bloemen in aren, boven den waterspiegel uitstekend . 1

1 Bladen alle ondergedoken en gelijk van

vorm 2

Bladen öf alle drijvend öf, zoo er ondergedoken zijn , zjjn deze anders van vorm daa de drijvende . ... 13 o di..j „n„

xjiaucu auo uiiua. uj-ouuvtiouiauu n_ . on 0

,.>A -.i. J l 1? i I 11 J f'g- 129. Ruppia matilima. 130), zittend, halfstengeiomvattend, Vruchtdragende plant: a, h bioeizonder scheede, eirond-lancetvormig wijze: 'deze na het afvallen van het of lijn-lancetvormig, vooral naar voren s' h"t,llad v-"' ter zMde gezien.

getand, alleen die onder de gatlelstandige, armbloemige, kortgesteelde aar met een gespleten bladscheede. Vruchten van buiten scherp gekield, met haakvormigen snavel. Vruchtstelen omgebogen niet een gering aantal vruchten er aan. 0,30-0,50. 2J-. Juni—Septr. Vooral op kleiachtigen grond in stilstaand en stroomend water Algemeen.

Dichtbladig fonteinkruid. P. dênsus L. 13ü. Bladen afwisselend, hoogstens de bovenste tegenoverstaand . . 3

heikels, Ge'ill. Flora, 4<i<^druk. 11