Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stengel rond. Bladen veelnervig met vele dwarsnerven, ei-lancetvormig (fig. 140a). Vrucht met korten snavel en scherp gekielden rug (fig. 1406). 0,80-1,60. Juli, Augs. Kanalen en grachten. Vrij zeldzaam . . . Langstengelig fonteinkruid.

P. praelóngu* Wulf.

Door de geknikte, witachtige stengels, de lange stelen der aren en de kapvormige bladtoppon, die by het drogen

gewooniiiK over ae lengte iets inscheuren, zoodat z\j spits ingesneden schijnen, gemakkelijk te herkennen.

13 De drijvende bladen gesteeld en lederachtig, de ondergedoken zittend. . .14 Alle bladen langgesteeld (steel

minstens halt zoo lang als Fig. 139. Fig. HO.

de bladschijf) ... 15 14 Bladen groot (0,07-0,15 ]ang).^,Plant~stevig, weinig vertakt.'-i^Drijvende bladen spatelvormig of omgekeerd-eirond (fig. 141), de ondergedoken lancetvormig, stomp. Aarstelen naar boven niet ver-

rt QA H Art >! T11I1 A nrrc TToinnalon

veenslooten op het diluvium, ook in zachtstroomend water. Algemeen.

Rosbladie fonteinkruid.

Fig. 141. P. ruféscens Schrad.

Bladen hoogstens 0,07 lang, meest korter. Plant teer, sterk ver-

vertakt. Drijvende bladen min of meer doorschijnend, eirond, de 1 .1 1 !••» • • »1

oouurgeuuttüii jyn-ianceivormig, spits (fig. 142). Aarstelen naar boven verdikt. 0,30-1,20. 2J-- Juni—Augs. Moerassige plaatsen , in heidepoelen , ook in strooruend water. Algemeen. (P. heteropbyllus Schrad ).

Grasachtig fonteinkruid.

P. graminéus L.

15 Drijvende bladen lederachtig. Stengel

niet vertakt 16

Bladen alle dun en doorschijnend. De bovenste eirond, toegespitst, met zwak-hartvormigen voet, de ondergedoken lancetvormig. Aarstelen overal even dik . lancr. Vrachten klein . stoum

gekield. 0,30-0,60. Juli, Augs. FiS- u2-

(P. plantaginëus Du Croz.) Poelen, veenplassen, soms ook in

stroomend water. Algemeen.

Weegbreeachtig fonteinkruid. P. Hornemanni G. Meij.

Sluiten