Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PlaDt tweehuizig, dus de aar bevat alleen mannelijke of alleen

vrouwelijke bloemen (fig. 147) 3

Plant eenhuizig, zodevormend (fig. 146a). Het bovenste deel deiaar bestaat uit mannelijke, het onderste uit vrouwelijke bloemrn.

spoelvormig, glanzig bruin (fig. 146A). (Zie ook C. Davalliana). 0,05-0,20. ij.. Mei. Moerassige plaatsen in zand-, heide- en veengrond. Vrij algemeen.

Vloozegge. C. pulicaris LKruipende wortelstok, niet uitloopers

/ r» i i r? \ o. i

lug. i* i u oieugeisiump-

driekant, gestreept, niet of weinig ruw. Bladen borstelvormig, glad. Rijpe urntjes teruggebogen , eivormig met gezaagden top en snavel (fig. 148). 0,05-0,20. 2J-. Mei. Moerassige, grazige zand- en heidegrond. Vrij zeldzaam.

Tweehuizige

zegge. I». dióica L- pjg ]4tj j-jg 147, Carex dioica.

Plant zodevormend, zonder uit- a bloeiende mannelijke aar; b een

loopers. Stengel en bladen ruw. Urntjes mannelijke bloom; <• vrouwelijke aar: lang ei-lancetvormig met weinig gezaagden ,1 een vrouwelyko bloem : e vruchtsnavel (fig. 14») U,05-0,20. 2|.. Mei. Soms jesaar; /', ij, vruchtjes.

komen vrouwelijke exemplaren voor niet

mannelijke bloemen aan den top, die dan oppervlakkig beschouwd op C. pulicaris gelijken. Misschien b(j ons voorkomend . . Turfzegge. C. Uavalllunu Sm. Kleine zwakke exemplaren van C. panicea, niet slechts een

manneiiiKO aar, zi)n gemaKKeiUK ie onaersciieiaen van ue vorige door de vlakke bladen en het bezit van uitloopers. Ieder aartje bevat zoowel mannelijke als vrouwelijke bloemen 6

1? j 1 j_ * • _ 1 i. xe ..ii — u:i..

ucci vuu uc auiijca ucvut ui .1111x11 uiauuciijac

öf alleen vrouweljjke bloemen 5 1'IK- 148- I'lg- U9-

Het bovenste en het onderste aartje is meest geheel vrouwelijk, de middelste zijn manneliik (fis;. 151). Wortelstok kruipend.

Urntjes eivormig, geheel omgeven door een zeer smallen, gezaagden vleugel (fig. 150). 0,30 0,80. 4. Mei, Juni. Aan slootkanten en in drassige weilanden. Vrij algemeen.

Tweerijige zegge. C- disticha Huds. ^

Gelijkt wel wat up C. paradoxa, doch onderscheidt zich al dadelijk van jyj

deze door den kruipenden wortelstok.

Sluiten