Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aartjes aan den top van den stengel tot een dichte, samengestelde aar vereenigd. Zodevormend. 0,80 0,75. Mei. Juni. Aan

waterkanten, op beschaduwde, moerassige plaatsen. Vrij algemeen.

Voszégge. C. vulpina L. Stengel driekant, ongevleugeld, met vlakke zijden, alleen naar boven

ruw. Urntjes ten slotte wija ioi uorizonuim uikmuu, de eigenlijke vrucht daarbinnen duidelijk gesteeld. Aartjes in een langwerpige, meest gedrongen aar. Tongetje met dunvliezigen, fiju ingesneden rand. Urntjes langgerekt en grooter (fig. 155). Minder zodevormend. 0,15-0,60.

2J-. Mei, Juni. in weilanden, langs wegen en uijsen.

Vrij algemeen . . Stekelzegge. C. muricata L. Fig. 155.

Stengelïdriekant, ongevleugeld, met vlakke zijden. Urntjes ten slotte schuin afstaand, tot aan den voet dunvliezig, de eigenlijke vrucht daarbinnen zittend. Aartjes verder van elkaar in een lijnvormige, afgebroken aar Tongetje met stevigen, niet ineesnedon rand. Urntjes kleiner, donkerder of glanziger dan bii C. muricata (fig 166). 0 30-1,00. 4. Mei, Juni. Droge plaatsen. Zuid-Limburg, Mook, Leiden, Amsterdam Afgebroken zegge. C. diviils-a Good.

9 Stengel driekant, ruw, met gewelfde zijden, smal, van boven ruw. Urntjes 0,0025 la den onderkant vlak, zonder nerven, van boven bolvormig met 6 nerven (fig. 1576). Bludscheede niet rafelend. Kafjes bruin met breeden witten rand (fig. 157a). Plant met wortelstok. 0,15-0,60. 2J-. Mei,

Juni. In lage veengronden en moerassige Fig. 156. ^ Fig. 157. gronden. Vrij zeldzaam. Ronde zegge. C. teretiüscula Good.

Stengel driekant, scherp. Bladen tot 0,005 breed, meest iets gootvormig, scherprandig en fijnpuntig toeloopend. Urntjes 0,003 lang, zeer sterk gewelfd, glanzig bruin, met slechts enkele nerven aan den voet (fig. 158). Kafjes breedeirond, bruin met breeden, witten rand. Sterk zodeFig. 158 vormend. 0,40-1,00. ij-. Mei, Juni. Moerassige streken, aan beschaduwde waterkanten. Vrij algemeen.

Pluimzegge. C. paniculata L.

Gemakkelijk van C. paradoxa te onderscheiden door den vorm der urntjes en liet ontbreken van de vezelmassa aan den stengelvoet.

i a <ViQ celiprnnnniP I rntips; A

UlCII^Cl UUCAdlll y nillCIJ/. umutu «VU V,"V« . . . ' c „ , , "

vrij sterk gewelfd, (>,0025 lang, dof, aan weerszyden generfd, boven met 10-12, onder met 5-7 nerven <fig. 159». Zodevormend 0,80-0,60 2|.. Mei, Juni Moerassige veengrond Deventer, Zutphen, Eelderwolde.

Zeldzame zegge v. parauoxa w mn.

Is nog al veranderlik en l\jkt nu eens meer opC paniculata, dan Fig. 15^. weer op C. teretiuscula. Van beide, evenals ook van de met haar in kleur overeenkomende C dis11 cha, is z|j gemakkelijk te onderscheiden door de zwartbruine vezelmassa aan den voet der plant, waaraan ook de nietbloeiende zoden, die aan die van C. caespitosa herinneren, gemakkelijk te herkennen zyn.

10 Planten met kruipenden wortelstok. Aartjes 4 15 aan don top van den

den onderkant vlak, zonder nerven,van boven bolvormig met 6 nerven (fig. 1576). Bludscheede niet rafelend. Kafjes bruin met breeden witten rand (fig. 157a). Plant met wortelstok. 0,15-0,60. i|-. Mei,

Juni. In lage veengronden en moerassige Fig. 156. ^ Fig. 157. gronden. Vrij zeldzaam. Ronde zegge. C. teretiuscula Good. Stengel driekant, scherp. Bladen tot 0,005 breed, meest iets goot-

_—«..V,Art fiiniMinfirr tiïplnnnpnrl TTrnfins

0,003 lang, zeer sterk gewelfd, glanzig bruin , met slechts enkele nerven aan den voet (fig. 158). Kafjes breedeirond, bruin met breeden, witten rand. Sterk zode-

Fig. 158 vormend. 0,40-1,00. Mei, Juni. moerassige sirenen, aan beschaduwde waterkanten. Vrij algemeen.

Pluimzegge. C. paniculata L.

Gemakkelijk van C. paradoxa te onderscheiden door den vorm der urntjes en het

ontoreKen van ae vezeimnssa aan ueu swii^nwi.

Stengel driekant, scherp. Bladen tot 0,008 breed, scherprandig. Urntjes vrij sterk gewelfd, 0,0025 lang, dof, aan weerszüden generfd, boven met 10-12, onder met 5-7 nerven (fig. 159». Zodevormend 0,->0-0,t>0 2J.. Mpi .inni MoAinn^iorA v«»Anirrnnd. Deventer. Zutphen, Eelderwolde.

Sluiten