Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorsnede, maar aan weerszijden gewelfd (fig. 188). Tanden van den snavel alleen van buiten fijn getand. Overigens als de vorige. 0,30-0,45. Ij.. Mei, Juni. In heide- en veenstreken op moerassige plaatsen. Vrij zeldzaam. Blonde zegge. C. Hornschuchiana Hoppe.

Onderscheidt zich gemakkelijk van do vorige door do sierlijk roestkleurig en geelgroen gevlekte vruchtaartjes.

De bastaardvorm van C. Hornschuchiana en C. flava, nl. C. fu 1 va Hoppe, de rosse zegge, is nog niet met zekerheid in ons land gevonden. Mei, Juni. iVeenendaal '.', Rotterdam?).

41 Kafblaadjes zeer smal, lijn-lancetvormig tot lijn-priemvormig. Plant met stevigen wortelstok, zonder uitloopers. Bladscheeden weinig rafelend. Bladen tot 0,01 breed, vlak, lichtgroen, zeer ruw. Schutbladen en bladen boven den stengel uitstekend. Mannelijke aren 1, vrouwelijke 3—5, overhangend, rolrond (fig. 189a). Urntjes langwerpig-lancetvormig, langgesnaveld, meestal wat teruggebogen (fig. 1894). 0,40-1,20. 2).. Mei, Juni. Aan waterkanten. Algemeen.

Cy per zegge. C. Pseudo-Cy'perus L.

Gemakkelijk daaraan herkenbaar, dat de vrouwelijke aartjes eerst rechtopstaan en b((na een scherm vormen.

Kafblaadjes breeder, lancetvormig 42

Fig. 189. Fig. 190. Fig. 191. Fig. 192.

42 Urntjes opgeblazen, lichtgroengeel. Stengel scherpkantig, naar boven ruw. Kafjes bruinrood, lancetvormig, na den bloei wit of lichtgeel. Plant met kruipenden wortelstok (fig. 190a). Stengel scherpkantig, naar boven ruw. Bladen lichtgroen, vlak. Onderste bladen scheedevormig, bruinrood, rafelend. Urntjes kegelvormig, langzaam in den snavel versmald (fig. 1904). Tanden aan den binnenkant gezaagd. 0,40-1,00. 4- Jun'- Moerassige veengrond, aan waterkanten. Vrij algemeen. Blaaszegge. C. vesicaria L. heukels, Gèttt. Flora, 4<,e druk. 12

Sluiten