Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna zoo lang als dit, met stekelpunt. Bloemborstels langer dan de gladde, driekantige vrucht. Dicht-zodevormend (fig. 202). 0,10-0,30. 2J.. Mei, Juni. Op vochtige plaatsen in hei- en veengrond. Vrij algemeen . . Veenbies. S. caespitósus L.

Gemakkelijk door de groote en dichte zoden, die zij vormt, te onderscheiden, vooral in den herfst, als zjj door de gele kleur reeds van verre opvalt.

Bladscheeden zonder bladschijf. Kafblaadjes zonder stekelpunt. Aartjes bruin, eirond. Bloemborstels even lang als de vrucht of korter. Uïtloopers aanwezig (fig. 203). 0,05-0,20. 2J.. Juni, Juli. Op hei- en veengrond en in vochtige, grazige duinvlakten. Vrij algemeen. (S. Baeóthryon Ehrh.)

Armbloemige bies. S. pauciflórus Lightf.

Deze plant is door de weinig talrijke bloemen en de niet groen gestreepte kafblaadjes van Heleocharis palustris te onderscheiden.

Big. 202. Fig, 203. Scirpus paucifloius.

Scirpus caespitósus. a stengelstuk met bladscheede; b bloeiend

aartje: c kalles; rl deelen der bloem; ? vruchtbeginsel : f vruchtaartje; g nootje.

%

4 Bloeiwijze schijnbaar zijstandig (omdat het onderste schutblad er

boven uitsteekt) (fig. 207)

Bloeiwijze eindelings. Schutbladen vele, het onderste niet merkbaar ^ langer en niet den stengel schijnbaar voortzettend (fig. 208) . 9

5 Kafblaadjes stomp, niet ingesneden, met een stekelpunt. Stengel

rond, dun, gestreept. Bloemborstels meest ontbrekend. Aartjes

Sluiten