Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aartjes in een tijdens den bloeitijd uitgespreide, naar eene zijde gekeerde, gelobde pluim, meest roodachtig aangeloopen (fig. 228). Kelkkafjes ongevleugeld, de bovenste ruwbehaard. Stengel en bladscheeden glad. Bladen met ruwen rand. 1,00-2,00. !(.. Juni, Juli. Aan waterkanten en op moerassige plaatsen. Vrij algemeen. Tn tuinen wordt een vonn met witgestreepte bladen (Pbalaris picta L.) gekweekt. Rietgras. P. arundinacea L.

Fig. 229. Hierochloa odorata. Fig. 230. Antboxanthum odoratum

ii aartje: li kelkkafie: c stamper met a bloeiend aartje, bj) b uitgespreid;

bloem dok schubbetjes. c 3e en 4e kelkkafle: d meeldraden

en stamper.

8. Hieróchloa Gmel.

Stelen der aartjes glad en kaal (fig. 229). Manneljjke bloemen onder den top met korte, rechte naald of zonder naald. Aartjes bruingeel. Wortelstok kruipend, met uitloopers. Welriekend. 0,30-0,50. 2).. Mei, Juni. Vochtige weilanden, veenachtige plaatsen, aan waterkanten. Vrij algemeen. (H. borealis R. et Sch.)

Honiggras. Veenreukgras. H. odorata Whlnbg.

9. Anthoxdnthum L. Reukgras.

Stengels talrjjk, glad, rechtopstaand (fig. 230). Bladen wat smal, vooral aan den voet gewimperd, vrij vaak van boven behaard.

Sluiten