Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladen iets dikker (meer dan 3/4 mM dik), stijf, glad. Stenge

glad. Bladen lichtgroen, 7-9-nervig. Onderste kroonkafie me „„„ „<• i ' _u J

wu IUI/M vi uuuuti loiu^o uuaiui iiai ujca v,uv/u-u,ut

lang. 0,30-0,60. 2J.. Mei, Juni. Schrale grasgrond , ook in duinen. Vrij algemeen. (F. heterophylla Lmk.) . . . . . Hard zwenkgras.

F. duriüscula L

Komt in uiterlijk veel overeen met Aira flexuosa, doch hier zijn de bloemen genaaid en veel talrijker.

7 Onderste kroonkafje met lange, bochtige, witte naald,

lanorpr i^nn lint lfnfin /fitr 9QQ\ Anrtioc trrii rrvnr»f

O / d . " O » pjn 300

meest 5-(3-9-)bloemig. Pluim groot, uitgespreid,

hare takken ten laatste overhangend. Stengel glad, de onderste

bladscheeden ruw. Bladen met ruwen rand. 0,60-1,50. 2J.

juu—oepir. in Dosscnen, op vocnuge, Deschaduwde plaatsen. Vrij algemeen.

Reuzenzwenkgras. F. giqantea Vill.

Naald zeer kort of ontbrekend .... 8 8 Kelkkafjes lijnvormig, het bovenste maar weinig langer dan het onderste (fig. 300). Stengel boven vaak evenals de onderste bladscheeden ruw. Bladen van boven ruw. Fluim uit-

u j o i... a„i.i

^ccjnciu , uvciutui^uuu, uc uuucisic uinntu

2 aan 2, 5-15 aartjes dragend. Aartjes 4-5-bloemi<*. 0 60-1,50.

«, t : T„I: A x-.-i • .i

-r t nuui, c» uti. auu waioi nituieu , iu uiassige

weiden. Vrij algemeen . . . Rietzwenkgras. F. arundinacea Schreb.

Kelkkafjes lancetvormig, het bovenste langer (fig. 301). Stengel en bladscheeden glad. Bladen tamelijk glad. Pluim meest naar ééne zijde gekeerd, samengetrokken, de onderste takken 2 aan 2, de eene draagt 1 aartje, de andere 3a4 aartjes. Aartjes 6-12-bloemig. 0,30-0,80. 2J.. Juni, Juli. Vruchtbare grasgrond. Algemeen.

(F. pratensis Huds.) Rijzig Z.

Beemdlangbloem. F. elatior L.

Deze vorm wordt vaak met Festuca elatior .< Lolium perehnè verwisseld, doch onderscheidt er zich gemakkelijk van door de langer ge^teelde, niet inet een der ziikan en naar den

stengel gekeerde aartjes. Fig. 302. Fig. 303.

43. Brachypódium P. B. Korts teel.

Grassen met rechtopstaande halmen en 0,08-0,16 lange, 2-rijige aren.

Aartje kortgesteeld, eerst rolrond. Bladen vlak 1

J Naalden der bovenste bloemen langer dan hare kafjes 2

hare takken ten laatste overhangend. Stengel glad. de onderste

0,60-1,50.

Sluiten