Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Planten met groene bladen 3

Planten zonder groene bladen (fig. 368). Lip niet gespoord, naar

beneden gericht. Vruchtbeginsel op een gedraniden steel . . 15

3 Helmknopje geheel met de stempelzuil vergroeid. Met 2 knollen. 4 Helmknopje vrij of bijna vrij aan den top van de stempelzuil. Lip

ongespoord 9

4 Lip ongespoord 5

Lip met een (soms zeer korte) spoor 7

5 Bloemdekbladen samenneigend. Vruchtbeginsel gedraaid ... 6

Bloemdekbladen afstaand. Lip naar beneden gericht, van boven meest fluweelachtig. Ieder der hechtkliertjes in een afzonderlijk beursje. Vruchtbeginsel niet gedraaid (fig. 355) O' p li 1' y s it 15

Zie ook Platanthéra montana blz. HS.

6 Lip naar voren staand, spiesvormig-3-spletig, de middelslip ongedeeld

(fig. 357). Stuifmeelklompjes gescheiden, zonder beursje.

H e r m i n iu in ns.

Lip neerhangend, 3-deelig, de middelslip 2-deelig. De stuifmeelklompjes versmolten, met oen beursje (flg. 3t'0) A'ceras <40.

7 Lip 3-deelig tot 3-lobbig, zonder opvallend verlengde middelslip

(fig. 347, 351, 358) 8

Lip ongedeeld of aan den top 3-tandig (fig. 354).

Platanthéra S43.

Lip 3-deelig, met zeer verlengde middelslip (deze is 3-4-maal zoo lang als de zUslippen), kortgespoord (tig. 359) Himanthoglóssuin g-ttt.

8 Hechtkliertjes der stuifmeelklompjes gescheiden, in een 2-hokkig

beursje opgesloten. Spoor tamelijk lang, rolrond. Knollen ongedeeld (fig. 347) of gedeeld O'rchis léO.

Hechtkliertjes der stuifmeelklompjes versmolten, het beursje dus 1-hokkig. Spoor draadvormig. Knollen ongedeeld (lig. 358).

Anacamptis H3.

Hechtkliertjes der stuifmeelklompjes onbedekt, zonder beursje Spoor draadvormig of kort, buidelvorinig. Knollen handvormig gedeeld (fig. 351) Gvmnadénia

9 Lip geleed (uit 2 duidelijk van elkaar afgescheiden deelen bestaand)

(fig. 361, 363) 10

Lip ongeleed 11

10 Vruchtbeginsel niet gedraaid, op een gedraaiden steel gezeten,

knikkend, reeds tijdens den bloeitijd boven sterk verdikt. Bloemdekbladen klokvormig afstaand (fig. 363) . . Epipiictis nr.

Vruchtbeginsel gedraaid, zittend, rechtopstaand,,tijdens den bloeitijd boven en beneden even dik. Bloemdekbladen ^amengebogen, de lip ten deele verbergend (fig. 361).

Cephalan théra &4ih

11 Stengel aan den voet niet knolvormig verdikt 12

Stengel aan den voet tot een groenen knol verdikt. Lip rechtopstaand, ongedeeld. Bloemen klein, groenachtig 14

Sluiten