Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Malaxis Sw.

1 Stengel beneden meest 3-bladig, 5-kantig (fig. 373). Bladen eirond tot langwerpig, stomp. Tros veelbloemig. Bloemen klein. Buitenste bloemdekbladen langwerpig-driehoekig, de binnenste langwerpig. Lip eirond, spits. Bloemdek geelachtig-groen. 0,05-0,15. 2).. Juli, Augs. Moerassige plaatsen in hei- en veenstreken, ook in duinvalleien. Vrij zeldzaam.

Malaxis. M. paludósa Sw.

18. Coralliorrhfza Hall.

1 Wortelstok knolachtig vertakt (fig. 374). Stengel met meest 3, iets buikige scheeden. Tros armbloemig. Lip langwerpig, meest zwak-3-lobbig, witachtig met roode puntjes. Plant geelgroenachtig. 0,08-0,25. 2|.. Mei, Juni. Bergen (N.-H.)

Koraalwortel. C. iiinata R. Br.

Fig. 372 Siurmia Loeselii.

a bloem; b stempelzuil; c stuifmeelklompje: d vrucht; e zaad.

Fig. 373. Malaxis paludosa.

, /> bloem van ter z(jde en voren: c lip met stempelzuil; d vrucht.

XXII. Fam. Juncaginaceeën. Zoutgrassen. vi.

Water- of moerasplanten. Bloemen in trossen of aren, met een groen, ft bladig bloemdek '. Meeldraden 6. Vruchtbeginsels borenstandig, 3-6, min of meer vergroeid, later als vruchten meest gescheiden.

Sluiten