is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde schoolflora voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaDten en op moerassige plaatsen. Zeldzaam, op enkele plaatsen

vrij veel Laurierwilg. S. pentandra L.

Bladen langwerpig-lancetvormig, lans-toegespitst, van boven glanzig

(fig. 411). De bladen van de stelen der katjes gaafrandig. Katjesschubben dichtbebaard. Meeldraden meest 2. Steel van bet vruchtbeginsel 2-3-maal zoo lang als de klier. 6,00-20,00. K April, Mei.

Aan waterkanten, ook aangeplant.

» J LJ Ul^tlUWU. iiUt-

tenhont. K r a a k w i 1 g.

S. fragilis L.

12 Takken rechtopstaand (fig. 412). Steunbladen balfbartvormig. Bladen langwerpig tot lancetvormig, gezaagd, die der katjesstelen gezaagd of gaafrandig. Meeldraden 3. Steel van het vruchtbeginsel 3-5maal zoo lang als de eenige klier. Katjes dun,

vaak ijl. Heester. 1,50- Fig. 411. Hg. «2. Salix amygdalina.

t nn t. a __:i \r„; « bloempje van het mannelijke, h van

4,00. h. April, Mei. hot vrouwelijke katje.

Langs waterkanten en

op vochtige plaatsen in bosschen. Algemeen . . . Hoephout.

Teenhout. Waardenhout. Amandelwilg. S. amygdalma L. Vormen: Bladen van onderen blauwachtig-groen of bijna wit, dof, meest met versmalden voet. <*. discolor VV. et Grab. Bladen van onderen gras-groen, iets glanzig, meest met afgeronden voet . . . jS. concolor W. et Grab. Takken hangend. Steunbladen scheeflancotvormig of sikkelvormig. Bladen smal'

laneeivornug. 111 ue eerste jeugu uenaaru, later kaal, van onderen grijsgroen, dof illg. 4131. Meeldraden 2. Steel van liet vruchtbeginsel korter dan de klier. 3,03ti.uu. I). April, Mei. Vaak aangeplant,

indië Treurwilg, f S. babjlónioa L.

De meest voorkomende bastaarden.

1 Katjesschubben tweekleurig, aan den top zwart of purper . . 2 Katjesschubben eenkleurig, geel of roestkleurig-geel 10

2 Meeldraden min of meer vergroeid 3

Meeldraden vrjj . 5