Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX. Fam. Urtlcaceeën. Netelachtigen.

Planten kruidachtig of houtig, bijna altijd 1- of 2-huizig. Bloemdek 4-f!i-5). deehg of -bladig. Meeldraden 4-5, aan den voel van het bloemdek inqeplant. Vruchtbeginsel vrij, 1- of 2-hokkig, in ieder hokje 1 eitje, vaak wet •4 stempels. Vrucht een dopvrucht of noot, soms een schijnbes.

1 Houtige planten 2

Kruidachtige planten ' , 4

2 Bloeiwjjzen peervormig, vleezig, bol. de bloe¬

men insluitend mg. 429). Eenbutzigo hees-

ter Ficusj}*»

Bloeiwjjzen niot peervormig, niet de bloemen insluitend ,c

3 Vrouwelijke bloeiw(jzen bolrond, tot een viee

zige schijnvrucbt uitgroeiend. Een-of tweebuizigc boonien . . . . M, , r u s ü 3 n Vnjuweliike bloemen met 2-4-deelig, kroesvormig bloemdek. Vruchtbeginsel op een knotsvormigen drager zittend, scheef. Vrucbt niet vleezig. Tweeliuizig.

Broussonétia gtO

4 Bladen handvormig samengesteld of

gelobd, tegenoverstaand (fig. 430, 431). Planten 2-huizig... 5 Bladen enkelvoudig ongedeeld ffig 424, 426)

5 Stengel (rechts) windend. Bladen

gelobd of gespleten (fig. 431). Vrouwelijke bloemen in kegelvormige aren (fig. 4314). Hümulus ent. Stengel rechtopstaand. Bladen handvormigsamengesteld (fig. 430). Vrouwelijke bloemen in aarvormige kluwens (fig. 480c).

Cannabis 'é 2 O.

6 Planfpn »nf>f Kmndhiron Ulnrlnn

— wntuuuuiüu. XJ1UUCU

tegenoverstaand, meest cezaacrd

u namen mei DranauareD. nladen v» *

tegenoverstaand, meest gezaagd Fig. 424 Urtica dioica.

(tig. 424). Planten 1- of 2-huiziir. «mannelijke bloem; b vrouwelijke tt i • ö bloem; c vrucht, bij d in doorsnede.

Urtica 99e.

Planten zonder brandharen. Bladen verspreid, gaafrandig (fig. 426).

Planten meest 1-huizig Parietaria at.

De familie der Urticaceeën wordt in 4 onderfamiliën verdeeld, nl. de Urticeeën (gesl. Urtica, Parietaria), de Mo reeën (gesl. Morus, Broussonetia), de Artocarpeeün (gesl. Ficus), de Cannabineeën (gesl. Cannabis, Humulus).

Urtica Trn. Brandnetel. Broeinetel xxi.

I lanten met vierkanten stengel, tegenoverstaande bladen en bloemen

Sluiten