Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI. Fam. Ceratophyllaceeën. Hoornbladachtigen. xxr.

Waterplanten, 1-liuizig. Bladen gaffelvormig-gedeeid, in kransen. Bloemdek 10 12-bladig. Meeldraden 10 25 of 1 stamper met priemvormigen, blijcenden stijl. Vrucht een noot, 1-hokkig, 1-zadig.

1 Bloemdek veelbladig. Meeldraden talrijk, zittend. Bloemen alleenstaand in de bladoksels Ceratophyllum g&t.

1. Ceratophy'llum L. Hoornblad.

1 Bladen 3-voudig gaffeldeelig, met 5-8 borstel vormige, zachte, iets stekelig-getande slippen. Vruchten zonder stekels aan

Oden voet (fig. 435). Plant meest lichtgroen. 0,30-0,60. 1)-. Juli—Septr. In slooten, vaarten en grachten. Vrij algemeen.

Ongedoornd hoornblad. C. submérsum L.

UK gcneeie piant is veel teerder, zachter en

lichter groen dan C. demersu m.

Bladen 1-2-voudig gaffeldeelig, met 2-4 lijnvormige, stijve, dicht stekelig-getande slippen (fig. 43C). Vruchten aan den voet met 2 gekromde dorens. Plant donkergroen. 0,50-0,80. 4. Juli—Septr. Op dezelfde plaatsen als de vorige. Vrij algemeen.

Gedoomd hoornblad.

C. demérsum L.

XXXII. Fam. Polygonaceeëii.

Veelknoopigen.

Bloemen 1- o f 2 slachtig. Bloemdek' 3 6spletig of deelig. Meeldraden 3-9. Vruchtbeginsel borenstandig met 2-3 stijlen of

Vfat>iY\aia >»•» .. 1.*— ~ .<. I

omvattende scheeden. Stengel m'eest knoo- Fig' *'ft Ceratophyllum demersum.

* i a rechts mannelijke, links vrouwe-

Pl9~9eleeil- ïyke bloem: ede laatste na den bloeitlld

l Bloemdek 4-5-spletig. ten minste van ® vruchtje, bu d in doorsnede! binnen gekleurd. Meeldraden 5-8. Stempels knopvormig . . 2 Bloemdek 6-deelig, meest groenachtig. Meeldraden 6 of 9 . . 3 ! \rucht door het bloemdek ingesloten (fig. 450). Stjjlen 2 of 3,

1. Ceratophy'llum L. Hoornblad.

Bladen 3-voudig gaffeldeelig, met 5-8 borstelvormige, zachte, iets

Sluiten