Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Bladranden sterk gekroesd. Bladen lancetvormig, de onderste aan den voet afgeknot of zwak hartvormig. Binnenste bloemdekslippen rondachtig-hartvormig, 1 of zeldzamer alle met knobbels (fig. 442j. 0,60-0,90. 2j.. Juni—Augs. In weilanden, aan wegen en dijken, langs akkers en slooten. Algemeen.

Krul zuring. R. crispus L. Bladen met vlakken of zwakgekroesden rand, aan den voet versmald,

rla nnrlarcfa rfi«Arvl lnn.-»

«w uuuuiuwv gi vui « JUU^

werpig-lancetvormig. Binnen¬

ste bloemdekslippen eirond-driehoekig, alle of althans 2 met een knobbel (fig. 443). 0,90—1,80. 2).- > Augs. In en langs slooten en vaarten en in vochtige weilanden. Algemeen.

Water zuring. R. Hydrolapathum Huds.

Bladen met iets gegolfden rand, de onderste langwerpig met hartvormigen voet (fig. 444a), de overige lancetvormig. Binnenste bloemdekslippen hartvormig-rondachtig of eirond, aan den voet met korte, driehoekig priemvormige tanden, 1 of allo 3 met

Knouueis ing. ww). \ rucnien zonaer zaaen. juni—AUgs. Bastaard van R. crispus en R. obtusifolius. Vrij algemeen (R. pratensis M. et K.) Spitse zuring. R. acütus L. Bladen aan den rand gegolfd, vrij dun, de onderste groot, langwevpig met scheeven, afgeronden of hartvormigen voet. Bladsteel aan weerszijden door een uitstekende rib gerand. Binnenste bloemdekslippen bijna driehoekig,

met zwak hartvnrniicrRn vnot (tia 4-lüï cr.iafrnnrlicr rvf

O \ —O '1 O O

getand, alle of 2 met een knobbel. 1,00-1,50. Juli, Augs. Een bastaard van R. Hydrolapathum en R. aquaticus. Zeer zeldzaam.

Groote zuring. R maximus Schreb.

Is door de aan den voet steeds schee ve, lagere bladen (de eene helft der bladvlakte gaat lager langs den steel naar beneden dan de andere» gemakkelijk van de stamouders te onderscheiden. De binnenste bloemdeksliDDen ziin erooter. do

knobbels kleiner dan b\j R. Hydrolapathum.

8 Bladstelen van boven vlak. Onderste bladen met ei- of bijna hartvormigen voet langwerpig- of breed lancetvormig, gogolfd gekroesd. Binnenste bloemdekslippen b^jna rondachtig-hartvormig, met onduidelhke knobbels. 0,601,50 24.. Juli, Augs. Op akkers en weilanden. Vlieland!?), Amster-

M .. ! :

w,

K. domértlcus Hartm. Fig. 44ii.

Bladstelen van boven gegroefd. Onderste bladen langwerpig-

eirond, met diep hartvormigen voet, spits of stomp, zeer groot (fig. 446). Vrucütstelen duu, boven zwak verdikt, geleidelijk in

Sluiten