Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vormen :

I. vulgatum de Br. Vruchten glim mand.

a. gliibrum. Bladen van onderen niet witviltig, wel met klier-

puntjes. Vrij algemeen.

§. incanum Koch. Bladen smal, van onderen grijs- of witviltig. Stengel meest rechtopstaand en onvertakt. Vrij algemeen. II. somphoricarpum de Br. Vruchten dof. Zeldzaam. Bloemdek en meest ook de bloemstelen zonder klieren. Bloemdek

ook tijdens den vruchttjjd met weinig uitstekende

nerven, wit of roodachtig 10

10 Scheeden los, kort- en fijngewimperd (fig. 454). Bladen van onderen op de nerven aangedrukt-behaard en met klierachtige puntjes, langwerpig tot lancetvormig, lang toegespitst. Aren aan den voet pluirnv . vortnig, eenigszins slank, vaak naar boven verdund, knikkend. Vrucht aan weerszijden verdiept. Stengel

mpAsf sta rif vprf.ak t m<»t. afnrlr vArdilrfp. Ifnnnnpn

0,30-1,20. O- Juli—Octr. Op akkers, in moes- 'S-ioihoven en op vochtige, veenachtige plaatsen. Algemeen. Jezusgras.

Krod.de. Knoop ige duizendknoop. P. nodósum Pers.

Een bastaard van P. tomentosum en P. nodosura, P. spociosissimum Fr., met liet uiterliik van P. nodosum on de bloemen van P. tomentosum, is b(j Leiden, den Haag en Lanteren gevonden.

Scheeden nauw-aanliggend, langgewimperd (fig. 455). Bladen van

onderen zonder klierachtige puntjes, meest lancetvormig, vaak zwart gevlekt. Aren langwerpig-rolrond, tamelijk lang. Vrucht aan weerszjjden vlak of aan eene zijde gewelfd. Stengel in de knoopen minder verdikt, vertakt. 0,30-0,90. O- Juli—Octr. Op akkers, in moestuinen en ook aan slootkanten. Vrjj algemeen. Wilde wilg. Jezusgras. Platzaad. Krodde. Roodbeen. P e r z i k k r u i d. P. Persicaria L. Vormen:

a. agréste Fr. Takken liggend, uitgespreid,

vertakt. Vrij algemeen.

|3. bifórme Whlnb. Takken rechtopstaand of opstijgend. Vrij algemeen.

] 1 Bladen aan weerszoden versmald, langwerpig-lancetvormig of lancetvormig. Meeldraden meest 6 12

Bladen met afgeronden voet, bijna tot het midden even breed, lijnlancetvormig (fig. 456), zonder scherpen smaak. Scheeden kortbehaard en langgewimperd. Bloemdek zonder klieren, 5-deelig, ifieest' licht-purper. Meeldraden meest 5. Stengel meest liggend.

Sluiten