Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Moehringia L.

1 Kroonbladen korter dan de kelk, wit (fig. 514). Stengel opstijgend of rechtopstaand. Bladen eirond, spits, 3(-5)-nervig, de onderste gesteeld. Kelkbladen spits, drienervig. 0,15-0,30. Q of ©©. Mei, Juni. Op beschaduwde plaatsen, in bosschen en langs beekjes. Algemeen. Boschzandkruid. M. trinérvia Clairv.

Door de voelnervige bladen en de ongedeelde bloembladen gemakkelijk van 81 e 11 a r i a media on S. n 1 i g i n o s a te onderscheiden.

tig. 515. Arenaria serpyllifolia. Fig. 516. Holosteum umbellatum.

« blad; b, c bloem van achteren en van voren; a bloem; I, vrucht,

'i meeldraden en stamper, de laatste in e alleen;

/ r()|>e zaaddoos, in tj overlangs, in h overdwars doorgesneden; i zaad, sterk vergroot.

11. Arenaria L.

1 Kroonbladen korter dan de kelk (fig. 515). Stengel zeer vertakt, °pstijgend of rechtopstaand, onbehaard of naar boven klierachtigbehaard. Bladen eirond, toegespitst, zittend. Kelkbladen lancetvormig, 3-5-nervig. 0,025-0,12. QQ en ©. Mei—Herfst. Op open en bebouwden zandgrond, soms op klei. Algemeen.

Z a n d k r u i d. A. serpyllifolia L.

Bloemen en vooral bladen veel kleiner dan bli Moehringia trinérvia

Sluiten