is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde schoolflora voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met uitstekende kanten, zonder steunblaadjes. Takken der pluim uitgespreid of horizontaal. Vrucht meest 8-ribbig. 0,30-0,60. " 2J.. Mei, Juni. Op drogen grond, vooral in de duinen, ook op dijken en in uiterwaarden langs de rivieren. Vrij zeldzaam.

,3. flexuósum Bernh. Stengel gestreept, meest heen en weer gebogen, van den voet af bebladerd, vaak rood aangeloopen. Blaadjes van voren ingesneden of diep gekarteld met van onderen weinig uitstekende nerven, groen, bunne stelen niet uitstekende kanten, met of zonder steunblaadjes. Takken deipluim rechtopstaand. Vrucht meest 10-ribbig. 0,50-1,20. Ij.. Juni—Augs. Langs den Rijn en zijne takken. Vrij zeldzaam.

y Hil va tic u m Kocli. Stengel liooger dan bil dumnse (tot 0,80). Blaadjes grootrr dan bj| dnnónso, dunviiezig. met samengedrukt ronde stelen. Overigens ais dunénse. Jn liossclien langs den duinkant. Sandpoort, Bloemondaai, Overveen, Wassenaar, Tenderen.

Fig. "h>"). Thalictrum flavum. Fig. ótiö. Hepatica triloba.

u blad; f> stengeldeel met bladaanhethtlng. a vruchthoopje met omwindsel.

Bloemen dicht opeen, evenals de meeldraden rechtopstaand. Bloeiwijze met bijna even hooge takken. Bladen 2- tot 3-voudig gevind. Stengel gegroefd. Blaadjes meest 3-spletig, die van de onderste bladen rond-omgekeerd-eirond of langwerpig-wigvormig, die der bovenste langwerpig of lijnvormig itig. 565). Stelen der onderste blaadjes met steunblaadjes. Bloemen geelachtig, welriekend. Vruchtjes rond. 0,45-0,90. 2).. Juni, Juli. Vooral in de lage veenstreken langs vaarten en veenplassen, ook in vochtige duinpannen en op vochtige plaatsen op /and- en kleigrond. Vaak plaatselijk algemeen. . . I/eelblad. 1'oelruit. T. flavum L.