Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Bladen alle ongedeeld. Vruchtjes onbehaard (fig. 582, 583). . 2 Bladen alle of de meeste gespleten of gedeeld (fig. 592) ... 3

2 Stengel opstijgend of met rechte leden

Jiggena en worteiena. underste bladen langwerpig of breeder of smaller lancetvormig, de bovenste lancetvormig tot lijn-lancetvormig (fig. 582), soms verwijderd getand (de var. |S. serrata D. C. zeldzaam). Toppen der vruchljesrecht. Bloemkroon lichtgeel. 0,15-

fl Tnni (Wr Tn

T* ~ '

vochtige weiden, langs veenslooten en op moerassige plaatsen. Algemeen. Vergiftig! . . Bilterbloem. Egelgras. Egelboterbloem.

R. Flammula L. Stengel rechtopstaand (fig. 583). Bladen lijn-lancetvormig, toegespitst. Vruchtjes met een breeden, ge-

1/rnm/lon cnnnol RlnomVrnnn crnnd.

geel, croot(0,02-0,04 in middellijn). Fie- 'm Ranuncuius Lingua. 0,60-1,20. 4. Juni-AugS. Aan ° bloera; b vruchyen.

waterkanten en in moerassen met veenachtigen bodem. Vrij algemeen . . Egelkolen. Groote boterbloem. R. Lingua L.

3 Kelk teruggeslagen (fig. 584) 4

Kelk tegen den bloemkroon aangedrukt of los aanliggend (fig. 586) 6

1 Hnnirfflfrnflfiö 7nn^Pi' Cf>hnKW.ip RlnpmlrrAnn

klein, bleekgeel (fig. 586a). Bloembodem rolrord. Vruchtjes zeer talrijk, klein (fig. 5864). Bladen iets vleezig, de onderste drie-

aeeng mei rona- ot omgeueera-eironde, naar voren ingesneden slippen, de bovenste drietallig met langwerpige blaadjes. Stengel hol, evenals de bladen kaal. Bloemstelen behaard. 0,15-0,60. Q, ook ©O, enkel 2}.. Mei—Xovr. Langs en in slooten en moerassen. Algemeen. Vergiftig!

Jeukkruid. Kankerbloempje. Kikkerbloempje. Blaartrekkende boterbloem. R. sceleratus L.

Honiggroefje met een schubbetje bedekt 5

5 Stengel aan den voet knolvormig verdikt, beneden evenals de blad-

Sluiten