Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderste bladen met diep ingesneden slippen, de bovenste 3/Ipplia. met liin-lancetvormice slippen. Snavel der vruchtjes kort,

recht. Bloemkroon goudgeel. 0,300,90. 2J.. Mei—Herfst. In weilanden, aan wegen en dijken. Zeer algemeen. Vergiftig! • Pinksterbloem. Scherpe boterbloem R. acer L.

10 Geen kruipende uitloopers. Stengel , rechtopgaand. Onderste bladen handvormig gedeeld

Kruipende uitloopers aanwezig, (fig. 5934). Bladen 3-tallig, de onderste

met gesteelde, 3-deelige, de bovenste met langwerpige,

ongedeelde blaadjes (fig. 593a). Snavel

/lof viMmVitiftS

— -j

kort, recht. Bloemkroon goudgeel. 0,30-0,45. 2|- Mei—Juli. Op vochtige, grazige plaatsen, aan slootkanten.

Algemeen Kraaiepootm.

Kruipboterbloem. R. répens L.

li

.>I_ i. .1: O r. Hö.ilicr ii.tTiWllP.loil . IllOt lil 11- 01

DlUU^IlUlitHI , ...f,. --- »

|yii lancetvorniige slipjes, snavel der vruchtjes

Fig. Ranunculus acer.

a kelk- en kroonbladen: l> kroonbladen, meeldraden en stampers: c vruclitUoofdje: vruchtie in doorsnede.

lijn lancetvonnige supju*. ^

«itt'ttrr&i, op rivierklei. VOravesande.

VilUIV IIIDWI «»»»• •• ' ■

Leiden. Leeuwarden, Gulpen, Winscho¬

ten. veeiDioemige uuivi <> <v. *....

lt. polyantliemos L

Bladslippen breed omgekcerd-eirond, 8-.V spletig, getand (lig. 5956). Snavel dei vruchtjes lang, aan den top opgerold (lig. •')«&«, het opgerolde is echter niet duidelijk). Bloemkroon goudgeel. IV» 0,90. Mei, liini Bosschen, Sittard

BOSCllüUiei u i w c in.

It. iiemorósus D. C.

»«s

afkomstig.

9. Ficéria Dill.

1 .Wortelvezels meerendeels knolvormig verdikt Cfig. 596). Stengel

Sluiten