Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stengel van beneden af bab'aderd. Blaadjes der wortelbladen smal-lancetvormig met niet, uitspringende aderen. Kelkbladen hol, klokvormig samenneigend, groen

achtig met purperkleurigen rana (tig. 601). 0,30 0,4ó. i\. Maart, April. Huis te Bronkhorst aan den IJsel Waarschijnlijk verwilderde sierplant, ook nu n>g gekweekt. Vergiftig!

Stinkend Nieskruid.

Fig. 601. H. loétidus L.

14. Nigélla Tm. Ni ge 11e.

Eenjarige planten met rechtopstaanden, bebladerdon stengel, *2-meervoudig vinspletige of vindeelige bladen, lijnvormige bladslippen, alleenstaande bloemen en langgesnavelde doosvruchten. 1

Bloemen zonder omwindsel (lig. 602). Stengel byna kaal. Kelkbladen toegespitst, met langen nagel, wit, van binnen blauwachtig, niet groene aderen. Doosvruchten tot hot midden vergroeid, u,070,83. ©. Juli—Septr. Valkenburg (tusschen koren). Aangevoerd b\j Vonlo, Deventer, Doesburg.

Wilde n i g e 11 e. X. arvénais L.

Bloemen omgeven door een veeldeelig omwindsel (tig. 603). Kelkbladen toegespitst, mot korten nagel, lichtblauw met groer.en

top en aan ae biutenzuue groene nerven. Doosvruchten tot aan den top vereroeid. 0.22 0.45.

Juni—Augs. Sierplant uit Z.-Europa, vaak met go-

vu Ma hlnomon r»«m r>n.

kele maal verwilderd.

Juffertje in het groen.

•j* N. (Iflmasi'énn L. Fig. (iu2. Nigella arvensis.

a vrucht.

15. Aquilégia Tm.

Stengel rechtopstaand (fig. 604). Onderste bladen dubbel-3-tallig, de middelste 3-tallig, de bovenste 3-spletig. Sporen der kroonbladen aan den top haakvormig gekromd. Meeldraden boven de kroonbladen uitstekend. Kelk en bloemkroon violet, zelden rose of wit. 0,45-0,60. 1).. Mei—Juli. Gekweekt. In bossullen en beschaduwde plaatsen, doch daar waarschjjnlijk verwilderd. Vrjj zeldzaam . . . Klokbloem. Klokje. Akelei. A. vulgaris L.

16. Delphinium L. Ridderspoor.

Kruiden met een vertakten , bebladerden stengel. band- of vindeelige bladen en gesteelde . meest blauwe of violette bloemen , die in ein-

delingsche trossen staan 1

Vruchtbeginsel 1. Een gespoord kroonblad aanwezig .... 2

Vruchtbeginsels 36. Twee gespoorde kroonbladen aanwezig 4

Sluiten