Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de doosvrucht. Bloemkroon purper, soms wit. 0,12-0,25. 2|~ Maart, April. Op beschaduwde, zandige plaatsen en in bosschen. Vrii algemeen. Ook als sierplant. (C. digitata Pers.)

J Helm bloem. C. solida Sm.

4 Wortel vezelig vertakt. Stengel rechtopstaand of opstij¬

gend. Bladen 3-tallig met dubbel-gevinde f blaadjes zonder ranken. Schutbladen met haarvormigen top, korter dan de bloemsteelties (fig. 621).

Fig. 620. Bloemkroon goud¬

geel. 0,15-0,30. 2J-. Mei—Herfst.

Up steenen wanen en mu-

r -»r .. l i

ren. v ry zeldzaam, schijnlijk verwilderde sierplant, ook nu nog gekweekt.

CJ e 1 e helm di o em. *IL9 <pv

C. lütea D. C. Fig. «21.

Wortel vezelig. Stengel draadvormig,

IVI UipcilU üli nmu f ^

mend. Bladstelen in Fig. til». Corydaüs cava. ranken eindigend (fig. « bloem: '■ vrucht:. c de eenehelft 022). Schutbladen er van met zadel;: " raad' toegespitst, langer dan de bloemsteeltjes. Bloemkroon klein , geelachtig wit. 0,30-1,00. O- Juni Septr. In heggen en op beschaduwde plaatsen in zandige streken (diluvium). Vrij algemeen. Rankende helmbloem. C. claviculata D. C.

N'oir i-i bii Valkenburg (L.t gevonden als verwilderd c. ocnrmeuia i\ocn, ue g< mwitte helmbloem. die ziel. door witachtig-gele bloemen onderscheidt van lutea en ook doordat de /.aden bijna dof, korrelig ruw, met aangedrukt bil nagaatraudig aanhangsel zijn, terwyl deze b(j C. lutea glanzig, zeer fijnkone ig rnniielig, met afstaand getand aanhangsel ztfn. 0,15 0,3U. .luni-Octr. Uit Oostenr(|k en

Ook'^H bit Oldeboorn (18081 en by Roden ilHOMi verwilderd gevonden C. g 1 a u c a P u r s ii de zeegroene helmbloem, (uit. Canada) met bruine bloemen niet gelen top en glanzige, fijn netvormig geaderde zaden. 0,20-0,40. -4. April-Septr.

3. Fuméria Trn. Duivenkervel. Aardrook.

Teere, onbehaarde kruiden, met een vertakten, bebladerden stengel, '2-3-voudig gevinde bladen en gesteelde bloemtrossen 1

1 Rijpe vruchten rimpelig of knobbelig (fig. 024d). Bovenste en onderste bloemkroonblad van voren met een knobbel, wiens breede,

Sluiten