Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLVI. Fam. Crueiferen. K r u i s blo e mige n. xv.

Kelk 4-bladig. Bloemkroon 4-bladig, in een kruis slaand, soms ontbrekend. Meeldraden 6, viermacht,g, zelden 4 of 2. Stamper 1. Vrucht een hauw oj hauwtje, dat meest met 2 kleppen van beneden naar bonen openspringt , soms in leden uiteenvalt, of niet openspringt en in 't laatste geval 1-zadig is.

I Vruchtbeginsel (vrucht) vele malen meer lang dan broed. Vrucht

een hauw • • ^

Vruchtbeginsel (vrucht) hoogstens 3-maal zoo lang als breed. Vrucht

een hauwtje • ' q

"2 Bloemkroon wit, roodachtig, lila of violet

Bloemkroon geel of geelachtig-wit • • •

3 Bovenste bladen enkelvoudig, ongedeeld, gaafrandig of getand . 4 Bovenste bladen vinspletig tot gevind of 3-tallig . . • • ' .

4 Stengelbladen met hart- en pijlvormigen voet zittend, stengelom-

vattend (fig. 637, 638, 653) • • £

Stengelbladen gesteeld of met versmalden of afgeronden voet zittend. 7

5 Bladen en stengel ruw-behaard, de wortelstandige bladen in een

roset. Hauwen rechtop- of afstaand. Bloemkroon wit (fig. 636).

A' r a b i s 330.

Bladen alle kaal, of alleen de wortelbladen ruwbehaard. Bloemkroon

geelachtig-wit , • • • .•?

6 Hauwen tegen de bloemspil aangedrukt. De tijdens den bloeitijd

meest ontbrekende wortelbladen ruw-behaard, bochtig getand tot

vinspletig (fig. 634) Turritis 3«».

Hauwen afstaand. Bladen alle onbehaard, gaafrandig. Stengelbladen eirond-elliptisch, zeer stomp. Bloemkroon geelachtig-wit (fig. 653).

Erysimum (orientale)

7 Stempel enkelvoudig, stomp, iets ingesneden of bij diepere insnij-

ding met naar buiten gekromde slippen. Bloemkroon wit of lila. 9 Stempel uit 2 tegen elkaar liggende plaatjes gevormd ifig. 642d). Stengelbladen zittend of kortgesteeld ' »/> «

8 Plaatjes van den stempel verdikt.. Bladen grijs Mattnioia J •

Plaatjes van den stempel vlak (tig. 042» Bladen groen .... H esperïs • Plaatjes van den stempel priemvormig, dicht tegenover elkaar liggend (flg. 64-3). Bladen

spatel vorm ig of langwerpig, gaafrandig, door aangedrukte 2-4-deelige haren ïuw.

Ma 1 có 1 m ia » • «*•

9 Bladen met hartvormigen voet, gesteeld. Hauwen rondachtig-vier-

kant. Plant gewreven naar knoflook riekend (fig. 651).

A 11 i tt r i a 3ts.

Bladen zonder hartvormigen voet

1® Hauwen niet geleed. . .

Hauwen geleed, overdwars ingesnoerd, langwerpig (fig. 70«). Stengel en bladen met gestoelde klieren bezet Chorispóra

II Stengelbladen zittend. Kleppen der hauwen sterk 3-nervig (fig. 650).

Steno phragma 313.

Sluiten