Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 Kroonbladen tweespletig 34

Kroonbladen ongelijk, de buitenste grooter . . 35

34 Bladen over den geheelen stengel verdeeld. Meeldraden met tand-

vormig aanhangsel aan den voet (fig. 671) . Bertéroa 383. Bladen in een wortelroset. Meeldraden zonder aanhangsel (fig, 674).

E r ó p h i 1 a 38S.

35 Bladen over den geheelen stengel verdeeld. Stengel vertakt. Meel¬

draden zonder aanhangsel. Hokjes der hauwtjes eenzadig (fig. 686).

I' b e r i s 390

Bladen alle of op 1 -2 na in een wortelroset. Stengel onvertakt. De langere meeldraden aan den voet met een vliezig aanhangsel. Hokjes der hauwtjes 2-zadig (fig. 685) . . Te es dal ia 389.

36 Bovenste bladen hart- of pijlvormig-stengelomvattend . ... 37 Bovenste bladen niet hart- of pijlvormig-stengelomvattend . . 42

37 Plant onbehaard

Plant min of meer behaard 40

38 Alle bladen ongedeeld. Hauwtjes openspringend •. 39

Wortelbladen bochtigvinspletig. Kauwtjes rondaclitlgeirond, gezwollen, kort-toegespitst, niet openspringend (tig. Tiö) • Calepina3»«.

39 Hauwtjes bijna bolrond, ongevleugeld (fig. 675). Wortelbladen rond,'

niervormig of eirond, gesteeld Cochlearia 38«.

Hauwtjes min of meer platgedrukt, vooral aan den top gevleugeld (fig. 684). Wortelbladen omgekeerd-eirond of langwerpig.

T h 1 a s p i 388.

40 Hokjes ran het bauwtje eenzadig (fig. 692). Stengelbladen met pijl-

vormigen voet stengelomvattend . . , . Lepidium 391. Hokjes van het hauwtje 2-meerzadig 41

41 Hauwtjes elliptisch, aan den top niet ingesneden. Stengelbladen

met hartvormigen voet stengelomvattend (fig. 673) Dra ba 38M. Hauwtjes drieboekig-omgekeerd-hartvorinig. Stengelbladon met pijlvormigen voet stengelomvattend (fig. 696) . . Ca ps él la 393.

42 Bladen althans ten deele vinspletig tot gevind of gelobd ... 45

Bladen alle (of althans de stengelbladen) ongedeeld Stengel meest rechtopstaand 4:3

43 Bladen met hartvormigen voet, gesteeld, groot. Hauwijes zeer groot, vlak. Bloem-

kroon lila ol'violet ;flg 1172» Lunaiia

Bladen zonder hartvormigen voet. Bloemkroon klein , wit of iot paars .... 44

44 Bladen priemvormig, wortelstandig. llanwtjes langwerpig, opgezwollen. Zeer kleine

0,02*0,08 hooge oever- of waterplanten Ifig. «811 Su b uliiria 388

Bladen lynvormig of Hjnvormig langwerpig. Hauwtjes elliptisch. Stengel sterk vertakt met opstijgende of liggende takken . . Alvssum (maritimum) 383 Bladen langweipig-lancetvormig, langs den stengel staand. Hauwtjes bjjna bol- of eirond, gesnaveld, niet openspringend (fig. 702| Sóriaa»J.

45 Stengel rechtopstaand. Hauwtjes met 2 kleppen openspringend. 46 Stengel liggend. Bladen alle vindeelig. Hauwtjes 2-knoppig, rimpelig, niet openspringend, doch zich eindelijk deelend (fig. 697).

Corónopus 391.

Sluiten