Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vormen :

a. genuiDum Gren.et Godr. Bladen 3-4-jukkig. Blaadjes ovaal, uitgerand, het eindelingsche grooter, vaak hartvormig. Algemeen.

fl. asarifólium K ra lik. Bladen alleen beslaande uit een rond-hartvormig topblaadje. Siongel korl. Groningen, Leiden.

y. intermedium Gren. Blaadjeslang-ovaal. Stengel 0,30-0,40. Vrij zeldzaam.

r. Siifólium Stend. Blaadjes 4-6 paar aan ieder blad. de blaadjes groot, lancetvormig, gelijk. Stengels lang. s-Gravenhage.

f- pa r v if ó 11 u m 1'eterm. Zijblaadjes cirkelvormig. Topblaadje groot, liartvormig. Stengel laag, opgericht. Eenigo malen gevonden.

bloemkroon geel 4

2 Bloemkroon langer dan de kelk, hoog¬

geel 3

Bloemkroon even lang als of iets korter dan de kelk, bleekgeel (fig. 628). Hauwen langwerpig, iets gezwollen, omstreeks zoo lang als de steel. Stijl zeer kort. Bladen vinspletig, de onderste bijna liervormig-vindeelig. Bladslippen langwerpig, getand. Stengel vertakt, rechtopstaand, opstijgend of liggend. 0,20-0,40. Q en QQ. Juni— Septr. Aan of in slooten, ook op moerassige plaatsen. Vrij algemeen.

Moeraskers. N. palustre D. C.

3 Bladen alle of althans de bovenste on¬

gedeeld. Hauwen elliptisch of bolvormig, 2-3-maal zoo lang als do stijl, 2-4-maal zoo kort als de steel (fig. 629a). Stengel beneden kruipend, wortelend, meest hol. Bladen lang¬

werpig of lancetvormig, getand of Fig. «28. Nasturtium palustre.

eezaaud, zittend, de onderste gesteeld, « meeldraden en Stamper: b kelk-

° , 1 C i: : F i„4; ' blad van voren en van achteren

vaak kaïn- of liet votmig-vinspletlg r kroonblad: <1, e onrijpe en rijpe (fig. 6294). 0,45-0,90. 2).. Mei—Juli. hauw; f zaad in doorsnede. Aan of in beken, slooten, vaarten en op moerassige plaatsen. Algemeen .... Gele waterkers. N. amphibium R. Br.

De vorm o-indi visum met onderste bladen, die aan den voet hoogstens

kleine zybiaadjes iieüDen, oocniig 01 geiana z\jii en ongedeelde, niet geoorde bovenste bladen is vry vaak gevonden, de vorm fl-v a r i i f ó 1 i u m 1). C. met bijna liervormige, vinvormige ingesneden onderste en ongedeelde of weinig getande, niet geoorde bovenste bladen is verscheiden malen gevonden , evenals de vorm y a u r i c ulatum, waarby de bladen aan den voet kleine oortjes hebben.

Sluiten