Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vochtige plaatsen, in bouw- en grasland. Ook aan slootkanten en

rivieroevers. Vrij algemeen. , .

13a r barakruid. B. vulgaris R. Br.

Als variëteit komt vrU zeldzaam voorga^a 1^b,-I.««*■

tomèlhkUi'Tun de helmliöwea aan den voet uiteenweken, de hauwen op horizontale stelen naar bovenboogvo'-miggekrom^

langer ?11n dan bij de soort. Verder is het topblaadje der onderste bladen ei-ruitvormig.

De andere variëteit 7-stricta Andrzj. komt vr« algemeen aansloo-en in uiterwaarden en op vochtigen boscl,grondvoorenonder&ch«« Hnorriat dn bloemkroon '/•» langer dan de kelk (0,00>-0,00o) en ntntgeu 4'fig 681) de top der 'kelkbladen is penseelachtig- behaard de zu1 blaadjes dei 'onderste bladen W zeer klem het bovenste paar is smalIer dan het topblaadje, de hauwen zyn rechtopstaand.

2 * Onderste bladen 8-10-parig gevind, met rondachtige zijblaadjes en een grooter, rond topblaadje, de bovenste met lijnvormige zijslippen en langwerpig-lijnvormige eindslip. Hauwen 0,04-0,06 laDg, boogvormig opstijgend.

Bloemkroon lichtgeel. 0,10-0,45. ÜU- April juni.

Vochtig gras- en bouwland. Zeer zeldzaam. tig. bi;..

Vroeg barbarakruid. B. praecox R. Br.

Onderste bladen .'i-5-parig-gevind, de bovenste met lijnvormige, gaatïandige zuslippen en lijn-langwerpige eindslip. Hauwen 0,02-0,03 lang, rechtop- of iets afstaand. Bloemkroon lichtgeel. 0,80-0,60. O0. April—Juni. Aangevoerd. Apeldoorn, Rotterdam. Amsterdam . . . . Bitter barbarakruid.

B. intermedia Uor.

Door den bitteren smaak gemakkelijk van de vorige te onderscheiden.

5. Turritis Dill.

1 Stengel stijf rechtopstaand, meest on vertakt, beneden, evenals de tijdens den bloeitijd vaak ontbrekende wortelbladen, door vertakte haren ruw (fig. 634). Stengelbladen blauwgroen, eirond-lancetvoi mig, gaafrandig, met diep hartpijlvormigen voet stengelomvattend. Hauwen rechtopstaand, aangedrukt. Bloemkroon geelachtig-wit. 0,501,20. OQ. Juni, Juli. In bosschen, op steenachtige plaatsen. Vrij zeldzaam.

Torenkruid. T. glabra L.

hei kels, O'eïll. Flora, 4'le druk.

• ii

Fig. IC!4. Turriti» glabra

n meeldraden en stamper met een kroonblad: '.kelkblad van voren eu van achteren; c rype hauw. in '< in doorsnede; e zaad, In f In doorsnede.

24

Sluiten