Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Sisymbrium L. Raket.

Onbehaarde, zelden iets behaarde, vaak onaangenaam riekende kruiden met meestal rerhtopstaanden, bebladerden stengel en uele meest kleine bloemen [

1 Bladen vinspletig of -deelig, hoogstens eenmaal gevind ... 2 Bladen 2-3-voudig gevind, met lijnvormige slippen, evenals' de stengel kortbehaard, zelden bijna kaal (fig. 644). Hauwen dun, opstijgend op afstaande stelen. Blopmkinnn hlpnl-m».!

zeer klein. 0,30-0,90. Q. Mei—Herfst. In zandige streken langs akkers en dijken en op ruigten. Algemeen S o p h i e k r u i d. S. Sophia L.

2 Hauwen naar don top versmald (priemvormig), kortgesteeld, tegen den stengel gedrukt, meest kortbehaard (fig. 645). Bladen met langwerpige, eetande ziislinnnn

en spiesvormige eindslip, evenals de stengel kortbe- Flg 644

haard. Bloemkroon bleekgeel, klein. 0,30-0,80. Q.

Mei Septr. Op onbebouwde plaatsen, langs wegen en heggen.

Zeer algemeen . Raket. S. officinale L.

Hauwen overal dik, min of meer afstaand 3

3 Bloemstelen slank, dun (dunner dan de hauwen). Bladslippen zon-

der oortjes

Bloemstelen kort, dik (bijna zoo dik als de hauwen). Hauwen in de richting der bloemstelen afstaand. Bladslippen getand, aan

den onderrand meest met een opgericht oortje 4

l Kelk ver afstaand. Bovenste bladen gevind met smal-lijnvormige blaadjes (fig. 646). Stengel beneden, evenals de

«-j i.. .... 1 1 1 • ',

onaerste bladen, ruw-behaard, boven kaal, vaak berijpt. Bloemkroon geelachtig-wit. 0,40-0,60. O© en 2J.. Mei—Juli. Op ruigen zandgrond. Aangevoerd en verspreid. Vrij algemeen. (S. pannonicum Jacq.).

Hongaarsche raket. S. altissimum L. Kelk rechtopstaand, gesloten. Bladslippen der bo-

Venste hln.rlf»n ln.np.pt.ünvmirr rh>

lengd spiesvormig (fig. 647;. Stengel, althans fig. «46. Flg. «47. aan den voet, evenals de onderste bladen ruw-behaard. Bloemen bleekgeel. 0,20-1,00. OO- Mei—Juli. Op onbebouwde plaatsen. Aangevoerd. Vrij algemeen. (S. Columnae Jacq.)

Oostersche raket. S. orientale L.

Hauwen, als zij rijp zijn, circa 2-maal zoo lang als baar steel, de jonge niet boven de bloeiwijze uitstekend, boogvormig naar boven gekromd. Stengel en onderste bladen ruw-behaard. Bladslippen

Sluiten