Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Erysimum L. Steenraket.

Behaarde kruiden met rechtopstaanden , vertakten , sterk bebladerden stengel, meestal spitse , aan den voet versmalde bladen, meestal groote, gele bloemenen lijnvormige hauwen 1

1 Stengelbladen diep-hartvormig stengel-

omvattend (hg. boa). Kroonbladen rechtopstaand. Bladen kaal, blauw berijpt, gaafrandig, de onderste omgekeerd-eirond, kortgesteeld. Hauwen afstaand, vierkant, vele malen langer

Fig. 653. (jan <je dikke stelen. Bloemkroon geelachtig-wit of wit. 0,150,60. ©. Mei—Juli. In bouw- en moesland. Aangevoerd. Vrij zeldzaam . . Witte steenraket.

E. orientale R. Br.

Stengelbladen aan den voet versmald. Kroonbladen uitgespreid. . . 2 2 Bloemsteeltjes 2-3-maal zoo lang als de kelk (fig. 654). Plaat der kroonbladen rond. Bladen langwerpiglancetvormig, getand of gaafrandig. Hauwen groen, bijna kaal, afstaand, dubbel zoo lang als de steel. Bloemkroon goudgeel. 0,20-0,60. bouwland, langs wegen en dijken.

Groote wilde kers.

Fig. 654. Erysimum cheiranthoides.

a kelk: l> bloem: c kroonblad; d meeldraden en stamper; e hauw.

O ook 00- Mei—Herfst. Op

Algemeen.

Kleine knopkiek. Wilde drarjon.

Steen rak et. E. cheiranthoides L.

Bloemsteeltjes omstreeks even lang als de kelk. Plaat der kroonbladen wigvormig in den nagel versmald, 0,002-0,004 breed.

Hauwen vele malen langer dan haar steel 8

Bloemsteeltjes korter dan de kelk. Hauwen samengedrukt, stomp vierkant. Bladen en hauwen iets ruw door meestal aangedrukte

2-armige (schijnbaar enkelvoudige) haren 5

Bladen zonder onvruchtbare takjes in de bladoksels, langwerpig tot lijn-lancetvorinig, gaafrandig totuitgeschulpt-getand, door 3-spletige haren iets ruw. Hauwen grijsgroen, rechtopstaand (fig. 655). Zaden aan den top gevleugeld. 0,30-0,90. 00 en ^J- Mei—Septr. Op muren en langs rivieroevers.

Stijve steenraket. E. hieraciifólium L.

Sluiten