Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vormen:

a. stri ctum P r o d. Bladen b reeder, uitgeschulpt-getand. Vrij zeldzaam.

/3. virgatum Prod. Bladen smaller,gaafrandig. Waarschijnlijk niet gevonden. Bladen met enkelvoudige of 2-spletige haren. Hauwen grijs met groene randen 4

4 Bladen zonder onviuehtbare takjes in de bladoksels. Hauwen op schuins uitstaande stelen opgericht. Bladen langwerpig-lancetvorniig, kort-toegespitst, iets ruw. Stengel beneden iets houtig. Langs kanten van wegen. 00. Mei, Juni. Zutphen Houtige steen raket. E. safli'uticósum Spr. Bladen met onvruchtbare takjes in de bladoksels (tig. 656f>). Hauwen afstaand

Fig. 655. Fig. 656. Fig. 657.

(tig. 6ó6«). Bladen lyn-lancetvormig, gaafrandig of iets getand, aan den top meest teruggebogen, door bijna uitsluitend enkelvoudige haren iets ruw. Zaden ongevleugeld. Bloemkroon lichtgeel. 0,30—1,00. QO» Mei-Juli. Aangevoerd. Deventer, Venlo, Valkenswaard.

Gr{jze steen raket. E. canéscens Rtli.

Bloenisteeltjes omstreeks half zoo lang als de kelk. Kelk aan den voet niet knobbelig. Plaat der kroonbladen wigvormig in den nagel versmald. Hauwen groen, knobbelig, op bijna even dikke, horizontaal afstaande stelen recht of naar boven gekromd (tig. 6*>7). Bladen lancetvormig, toegespitst, groen, bloemkroon citroengeel. 0,10-0,30. O. Mei—Juli Aangevoerd. Op eenige plaatsen.

Uitgespreide steen raket. E. repainlnm L.

Bloemsteeltjes V2—V, maal zoo lang als de kelk. Zijdelingsche kelkbladen aan den voet knobbelig. Plaat der kroonbladen o m gekeerd ei rond, lang-genageld. Hauwen iets gr^js, glad, stijf, op dunnere stelen schuin opstaand. Bladen langwerpiglancetvorniig, de bovenste lijnvormig, aan den top vaak omgebogen. Stengel naar boven vertakt. Bloemkroon zwavelgeel, reukeloos. 0,30-0,60. ©O* Mei, Juni. Aangevoerd. Apeldoorn, Amsterdam.

Vaste steenraket. E. crepidifóliunt Rchb.

Bladen lancetvormig, gaafrandig tot ach er p-gezaagd Plaat der kroonbladen groot, bijna cirkelrond. Bloemen oranje, welrieKend. u,30-0,60. (v. Maart-Juni Sierplant uit den Kaukasus t E. Perowsklénum Flech. et Mey.

Nog is (waarschgnlyk bff Rijns burg in vlasland) gevonden E. ochroléucum D. C. de geelwitte steenraket. Deze heeft de bloemsteeltjes /s—'/4 maal zoo lang alsde kelk, lancet tot lijn lancet vormige. gaafrandigo tot iets getande, stompe, iets ruwbehaarde bladen, waarvan de onderste lang gesteeld zijn. L>e bloemen zijn bleekgeel, groot, welriekend. Hauwen samengedrukt, vierkant, dik, knobbelig, vrij lang gesnaveld, uitstaand op uitstaande stelen. 0,10-0,90. Mei, Juni.

Sluiten