Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Meeldraden 10, aan den voet iets vergroeid. Bladen 3-tallig, langgestceld. Blaadjes orngekeerd-hartvormig . . . O'xalis 4Sn.

1. O'xalis L. Klaverzuring.

1 Stengel niet bebladerd , slechts met 2 schutblaadjes, 1-bloemig, langer

dan de bladen (hg. 764). Bloemkroon wit, rood geaderd met gele vlekken aan den voet. Bloemen soms ook kleistogaam. 0,05-0,20. 2}.. April, Mei. In bosschen of op beschaduwde, vochtige plaatsen. Vrij algemeen.

Koekoeksbrood. Ilazenkla ver.

Witte klaverzuring. 0. Acetosélla L.

Stengel bebladerd. Bloei wij zen 2-5bloemig. Bloemkroon geel. . 2 2 Stengel rechtopstaand (fig. 765). Bladstelen aan den voet zonder steunblaadjes. Bloembladen afgerond. Vruchtstelen opgericht of uitstaand. 0,10-0,30. 21. Juni—Octr. Op bouw¬

land en in moestuinen, ook onder Fig. 704. Oxaiis Acetoseiia. heggen Algemeen. Koekoeksbrood. "

Ilazenklaver. Schapenklaver.

Stijve klaverzuring. 0. stricta L.

Stengel liggend, aan den voet wortelend (fig. 766). Bladstelen aan den voet met 2 kleine, vastgegroeide steunblaadjes. Bloembladen

Sluiten