Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 769. Radiola linoides. Fig. 770. Impatiens Noli tangere.

a bloem van achteren gezien; h kroon blad ; « kroonblad.

r meeldraad: il meeldraden en vruchtbeginsel:

<■ vruchtbeginsel; / vrucht; <J zaad, vergroot.

2. Radiola Gm. iv.

1 Stengel draadvormig, gaffelvormig vertakt (fig. 769). Bladen tegenoverstaand , eirond-langwerpig. Bloemen tegenoverstaand, zeer klein. Bloemkroon even lang als de kelk, wit. 0,02-0,10. OJuni— Septr. Op vochtigen zand- en heigrond. Algemeen.

Duizendgraan. Dwergvla s. R. linoides Gm.

2 Bladen tegenoverstaand, spits, de onderste omgekeerd-eirond, de bovenste lancetvormig (fig. 768). Stengel draadvormig, naar boven gaffelvormig vertakt. Kelkbladen langwerpig, klierachtig-gewimperd. Bloemkroonbladen klein, toegespitst, wit, met gelen voet. 0,07-0,20. O- Juni—Augs. In de duinen en op vochtigen zand- en heigrond. Algemeen Purgeervlas. L. catarcticum L.

Lijkt in uiterliik wel wat op een der Caryophyllaceeën, doch is door de

2-kleurige bloembladen gemakkelijk te onderscheiden.

Bladen verspreid, liin-lancetvormig. Stengd rechtopstaand, sterk vertakt. Kelkbladen eirond-lancetvormig. vliezig gerand, gezaagd. Bloemen in losse, bflna pluimvormi ge scherm vormde trossen, rood of rose. 0,20-0,4". (•). Juni Octr. fSiei pkuit uit Algiers t k. «raildiflórum Uesf.

LXI. Fam. IJalsaminaceeëii. Balsemienachtigen. v.

Kelk meest 3 b/adig, waarvan <xn grooter en gespoord, soms 5 ltladig. Bloemkroon dbladig, niet gelijk run grootte, de zijdelingsche 2 aan 2 vergroeid.

Sluiten