Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Polygala L. Vleugel tjesbloem xvni.

Kale, meest veelstengelige kruiden met bebladerden stengel, gaafrandige, meest ongesteelde bladen en eindelingsche trossen (soms alleenstaande bloemen) 1

] Schutbladen duidelijk korter dan of de middelste even lang als de bloemsteel . 2

Middelste schutbladen langer dan de steel der bloemen , vóór den bloei boven de bloemen uitstekend, de kegelvormig versmalde tros inhullend (fig. 782). Tros veelbloomig, verlengd. Bloemen kloiner dan by P. vulgaris. Bladen lancetvormig, de onderste eirond-langwerpig. Stengel opstijgend, iets stijf. Bloemkroon vuil rozerood, zelden wit of blauw. 0,070,30 2|. Mei—Juli. Aan boschkanten en weiden.

■\r.. 11 v.., **„..1.^1..-.

Valkenburg, Meubelen. . . . Kuil'vleugoltjesbloem. P. comósa Schk.

2 Tros veelbloemig, eindelings, aan den top afgerond (fig. 783). Vleugels iets langer en gewoonlijk breeder dan de doosvrucht, stomp. Bladen lijn-lancetvormig, spits, de onderste kleiner, spatelvormig of breed lancetvormig, alle verspreid. Stengels liggend of opstijgend, vaak in een cirkel uitgespreid. Bloemen blauw, zeldzamer roserood of wit. 0,07-0,30. ij.. Mei—Juli. Op grazigen zand- en heigrond en in de duinen. Vrij algemeen.

Vleugeltjesbloem. P. vulgaris L.

De var-. |S. oxy'ptera R c h b. met spitse vleugels, smaller dan de doosvrucht en blauwe, roode of groenachtig-witte bloemen, terwjjl de geheele plant armbloemigcr is, is het meest aangetroffen.

De vorm P. d u n é n s i s Dam. op de Noordzee-eilanden heeft liggende, uitgespreide stengels.

Tros armbloemig, meest 5-bloemig, ten slotte zijstandig (doordat er zijtakken boven uitstekeD). Vleugels duidelijk langer dan de kleine doosvrucht. Bladen breeder dan bij P. vulgaris, lancetvormig, opeengedrongen, de onderste langwerpig, tegenoverstaand of bijna tegenoverstaand. Stengels liggend, dun, draadvormig, vaak sterk vertakt. Bloemen klein, lichtblauw, soms rose of wit. 0,06-0,25. !(.. Mei—Septr. Op vochtigen heide- en veengrond. Vrij algemeen. (P. depressa Wenderoth.)

Liggende vleugeltjesbloem. P. serpyllacea Whe.

Sluiten