Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXII Fam. Euphorbiaceeën. Wo 1 f s'm e 1 k ach t i g e n.

Planten kruidachtig, 1■ of 2-liuizig. Bloemdek ontbrekend of aanwezig. Meeldraden 1 of meer. Vruchtbeginsel bovenstandig, 2 3 hokktg met 2 3 stijlen en meest gespleten stempels. Vrucht een 3-kluizige splitvrucht. Meest met melksap.

1 Bladen enkelvoudig, ongedeeld • ^

Bladen handvormig-gelobd. Planten eenhuizig. Meeldraden telrUk , ve^roeid, in een n-deelig bloemdek. Vrouwelijke bloemen met 3 tweespletige stempels in een driedeelie bloemdek. Vrucht driehokkig Kifclnus ■S -J

2 Planten met melksap, eenhuizig. Verscheiden ui bestaande mannelijke bloemen en een gesteelde vrouwelijke bloem door een klokvormig omwindsel, dat aan den rand 4-5 naar buiten gerichte klieren draagt, om-

rroron (fi rt 7Q9l 11 n h O T b 1 & S36-

Planten zonder melksap, (1- of) 2-huizig. Hg. <92. a jn^nei^'ke, Bloemdek 3-4-deelig. Meeldraden 9-12. b vrouwelijke bloem.

Vruchtbeginsel met een korten stjjl en 2 .

stempels (fig. 793) Mercurialis 4to.

1. Euphórbia L. Wolfsmelk, xxi.

Kruiden met wit melksap, bebladerden stengel en

meestal gaafiandige bladen 1

l Bladen verspreid, soms tegenoverstaand, doch dan gesteeld *

Bladen kruisw(js staand, zittend, langwerpig-Iancetvormig, stomp, stckelpunti-', de bovenste met liartvormigen voet. öcnerm -*4straliir. zeer groot. Randklieren van het omwindsel kort tweehoornig, lichtgeel (fig. TOti. Doosvrucht zwak gerimpeld. Zaden netvormig gerimpeld. 0,30-1,00. O0* ''lln—Augs. uit Zuid-

r.urupa. uns ais sici- 'i .ni o*..t*■ • -■ - ... —

kweek! en nog al eens verwilderd.

Kruisbladigewolfsmelk. -j- E. Lathy ris L.

2 Randklieren van het omwindsel rond of dwars

elliptisch, afgerond (fig. 795, 79(36, 800a). 3 Randklieren van het omwindsel halvemaanvormig of tweehoornig (fig. 807a) 9

3 Bladen tegenoverstaand, kortgesteeld, eirond, bUna rcnd-

achtig met scheeven voet. stengels teer, op den bodem i-ii>iiiir.mn■ i ,nt, 7u.m Kinemen klem. alleen¬

staand in de bladoksels. O.KMyJO. Q, Juni —Augs lil -93 een moestuin t»H Endegeest en bi) den Hortus te Amsterdam. Uit Z Europa. „ „ ,

Kleinste wolfsmelk. E. Chamaes.Vce L.

Bladen verspreid *

4 Scherm 3-5-stralig. Stengel 0,15-0,30 hoog 5

Bladen verspreid . Scherm 3-5-stralig.

Sluiten