Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtig met mannelijke randbloeinen. Vrucht met haakvormige

stekels bezet Sanieula 448.

Zie ook S c a n d i x blz. i«« en T ó r i 1 i s blz. 4H5.

4 Bloemkroon geel, groengeel of groenachtig 5

Bloemkroon wit of roodachtig 13

5 Bladen enkelvoudig, ongedeeld, gaafrandig (6g. 835, 836). Omwindsel

1-meerbladig of ontbrekend. Omwindseltjes meerbladig. Kroon-

bladen ingerold, geel Bupleürum 433.

Bladen samengesteld 6

Onderste bladen 3-voudig 3-tallig, de stengoibladen zittend, cirkelrond-niervormig, geheel den stengel omvattend, de hoogste doorgroeid . . . Smy rnium

6 Omwindsel en omwindseltjes ontbrekend of uit 1-2 blaadjes bestaand. 8 Omwindsel ontbrekend. Omwindseltjes veelbladig 11

Omwindsel en omwindseltjes veelbladig. Kelkzoom onduidelijk 7

7 Vrucht gevleugeld iflg. 847). Bladen dubbel-gevind. Kroonbladen rondaehtig, inge¬

rold. Alle ribben gevleugeld. . . . . . . . Le v i s t i c u m 45 ft. Vrucht eirond, niet gevleugeld ifig. 84üi. Onderste bladen dubbel-, do bovenste onkelgevind, zeegroen, vleezig, stekend. Zeeplant CrlthmumJJiW.

8 Stengel gegroefd. Deelvruchtjes met gevleugelden rand ... 10

Stengel glad. Bladslippen priemvormig. Kelk onduidelijk '•>

'i Bladscheeden aan den top met mutsvormigo oortjes itlg. 848). Vrucht in doorsnede

rond, niet gevleugeld Foeniculum SS8.

Bladscheeden zonder oortjes tfig. 8ö3). Vrucht lensvormig, breedgevleugeld.

Anéthum 4UH.

10 Bladslippen lijnvormig (tig. 852). Kelkzoom 5-tandig. Kroonbladen

omgekeerd-eirond, met naar binnen gebogen topjes, geelachtig-wit of groenachtig . . . l'euccdanum (c a r v i f ó 1 i u m) 4«i. Bladslippen eirond tot lancetvormig (fig. 854). Kelkzoom onduidelijk. Kroonbladen rond, afgeknot, ingerold, geel. Pastinaca 4SS.

11 Kelkzoom onduidelijk. Vrucht niet gevleugeld 12

Kelkzoom 5-tandig ifig. 851). Vrucht niet gevleugelden rand. Blaadjes lijnvormig. Kroonbladen omgekeerd-eirond, met naar binnen gebogen topjes, geel. Randen der deelvruchton tegen elkaar liggend , . . 1'ouccdanum (Officinale) 401

12 Kroonbladen langwerpig-omgekeeid-eirond, in een naar binnen ge¬

bogen topje versmald, bleekgeel (tig. 845). Vrucht in doorsnede

rond Silaus 43».

Kroonbladen rond, in een naar binnen gebogen lobbetjo versmald . groenachtig-geel (fig. 822). Vrucht zijdelings samengedrukt, •J-kantig . . Pe t r ose I i n u m 430. Zie ook A n g é 1 i c a, blz. 4«o.

13 Vruchtbeginsel (vrucht) lijnvormig of gesnaveld *). Kelkzoom on¬

duidelijk (fig. 863, 864, 868, 869) 14

Vruchtbeginsel (vrucht) borstelig of stekelig, ongesnaveld. Kelkzoom 5-tandig (Hg. 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862) . .17 Vruchtbeginsel (vrucht) langwerpig tot eirond of rondachtig, ongesnaveld, kaal, zeldzamer behaard (fig. 820, 825, 827, 841, 871). 22

*) B\j Anthriscus vormt do snavel vaak slochts oen donkergroenen, geribden hals <5p het vruchtbeginsel.

Sluiten