Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezaagd, die der ondergedoken bladen dubbel-vindeelig, met lijnvormige slippen. Bloemkroon wit. 0,60-1,20. i).. Juli, Augs. Aan of in slooten, vijvers en moerassen. Algemeen.

Groote watercppe. S. latifólium L.

15. Bupleürum Trn. Doorwas.

Onbehaarde kruiden met 1 of meer parallelnervige , gaafrandige bladen. Schermen met weinig stralen en gele bloemen 1

1 Omwindsel en omwindseltjes aanwezig. Stengel niet door de bladen

gegroeid • • • * ^

Omwindsel ontbrekend. Omwindseltjes aanwezig. Stengel althans door de bovenste bladen gegroeid 3

2 Bladen dor omwindseltjes vleezig, veel langer dan de schermpjes. Vruchten bjjna glad, fijn-geribd. Schermen 2-5-stralig. Bladen spits, lijnvormig, met halt'stengelomvattenden voet. 0,0.'>-0;i0 COJuni-Augs. Uit Z.-Europa. Amsterdam, Apeldoorn. Draaddoorwas. B. ödontftes L«

Bladen der omwindseltjes niet vleezig, langer dan de schermpjes. Vrucht

Korrelig ruw (ng. 8356). Eindelingsch scherm 3-stralig, de zijdelingsche onvolkomen. Onderste bladen lijn-lancetvormig, de andere lijnvormig , zittend (fig. 835a). 0,10-0,30. ©. Juli—Septr. Op zeeklei. Vrii zeldzaam.

Fijn doorwas. B. tenuissimum L.

3 B'aden omgekeerd-eirond of byna spatelvormig tot

rondachlig. Omwindseltjes uu üeironae maaojes Fig. 836.

bestaand. 0'20-0,50. ©. Juni—Augs. Uit Z.-Oos

tenryk? Aangevoerd. Apeldoornf Bupleurum rotund.folmm.

Vorlengd doorwas. a bloem: b vrucht; c zaden. B. prolractnm Lk. et Hoffmng.

Bladen eirond tot rondachtig (fig. 836). Omwindseltjes uit 3-5 rondachtige blaadjes bestaande. 0,15-0,45. ©. Juni—Augs. In koren- en bouwlanden. Aangevoerd. Zeldzaam.

Rondbladdoorwas. B. rotundifólium L-

Hceft wel wat van een Eupliorbia, docli is er behalve door de familiekenmerk en door het ontbreken van melksap van te onderscheiden.

Sluiten