Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXXV. Fam. Halorrhagidaceeën.

Water- of landvlanten meeat eenhuizig of 2-slachtig. Kelk• 2-4 slippig of ontbrekend. Bloemkroon 2-4-bladig of onduidelijk. Meeldraden S of 4, met de bloemkroon op dm kelk gezeten, of 1-2 (doch dan is de bloem 2-slarhtigJ. Vruchtbeginsel onderstandig, 4-hokkig met 4 zittende, stempels of 1-hokkig. Vrucht een 4 deelige splitvrucht of een eenzadige vrucht. Bladen krans- of wortelstandig.

1 Wildgroeiende, meestal waterplanten 2

Sierplant. Landplant met «eer groote bladen Gunnéra J01.

2 Planten 1-huizig. Mannelijke bloemen: Kelk 4-deelig. Kroonbladen

4, spoedig afvallend. Meeldraden 4 of 8. Vrouwelijke bloemen: Kelk kleiner. Kroonbladen zeer klein. Splitvrucht 4-deelig.

Bladen vindeelig Myriophyllum j»o.

Bloemen 2-slachtig. Bloemdek onduidelijk, een iets vooruitstekenden, ongedeelden rand vormend. Meeldraad 1. Stijl 1. Vrucht eenhokkig, eenzadig. Bladen lijnvormig . . Hippüris 49t.

1. Myriophyllum L. Vederkruid. Waterduxzendblad. xxi. Kale, ondergedoken, alleen tijdens den bloeitijd met de bloeiende tak-

ütrii zien uuvtrii ueii Wciiurspicgcj veiheffende kruiden met draadvormigen stengel , kransstandige . sterk gedeelde bladen en kleine witte of roode bloemen, die aren vormen. . . 1 1 Schutbladen alle vinspletig of gevind, even lang als of langer dan de bloemen (fig. 917). Bladkransen 5-6-tallig. Aren steeds rechtopstaand. Bloemen alle in kransen,

C\ At? A O/» -s I T •

ruae. . ifuui—

Augs. In vijvers en in slooten in heide- en veenstreken. Vrjj algemeen. Kransveder kruid. M. verticillatum L

M. proserpinacoides Gilt. et Honk. dicht vederkruid.

met dicht bebladerde, boven water tig. 918. Myriophyllum spicatum.

uitgroeiende takken. Bladkransen Fig. 917. u mannelijke, b vrouwelijke bloem. 4-p-tallig. Bladen kamvormig-

vindeclig. Uit Z.-Amerika. Ontvlucht uit den Leidschen Hortus. B(j Leiden.

Bovenste schutbladen ongedeeld, korter dan de bloemen. Bladkransen meest 4-tallig 2

2 Aren x-echtopstaand (Hg. 918). Bloemen in kransen, Bladslippen

Sluiten