Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Stengel rechtopstaand, gestreept. Blaadjes langwerpig, met vaak hartvnrmicren voet. gezaagd, van onderen blauwgroen. Kelk

tijdens den vruchttijd met smalle kanten. Bloemen in langwerpige of rondachtige, bruinroode aren, tweeslachtig. Meeldraden 4, even lang als de kelk (fig. 976). Stempel 1 n Qfi_n Qrt Tl Tnni Spntr Tn vochtice

Fie 976 Kuopvoiiuig. \i,uv-vfv. -)-• </ —-- . o

weilanden, ook als sierplant. Vrij zeldzaam. (Sanguisorba

officinalis L.). ui

Groot sorbenkruid. P. officinale Benth. en Hook.

Fig. 975. Kig. 977. Poterium Sanguisorba.

Alchemilla arvensis. a bijkelk; b mannelijke, c vrouwelijke

bloem; tl vruchtkelk, waarbinnen de vruchtjes.

Stengel rechtopstaand, kantig. Blaadjes roodachtig of langwerpigeirond (fig. 977), van onderen meest niet blauwgroen. Kelk lijdeDS den vruchttijd vierkant, rimpelig. Bloemen in bolvormige, groenachtige aren, de onderste mannelijk, met 20-30 lange neerhangende meeldraden, de bovenste vrouwelijk, met penseelvormige stempels, de middelste vaak tweeslachtig. 0,30-0,60. 4- ^ei— Juli, soms tot Herfst. Op zandigen grasgrond en in begroeide duinen. Vrjj algemeen. Ook gekweekt. (Sanguisorba minor Scop.)

Klein sorbenkruid. P. Sanguisorba L.

33*

Sluiten