Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Bloemen in armbloemige schermen of in korte, schermvormige trossen. Bloemkroon wit. Kers 4

Bloemen meest alleenstaand (fig. 984). Vruchtbeginsel behaard. Bloemkroon iets rosé (perzlkbloesemfood). Vrucht bolvormig, aan do eene zijde gegroefd, fluweelachtig* viltig. meest geelachtig, vaak rood aangeloopon. Bladon lancetvormig, scherp gezaagd. Bladsteel korter dan de halve breedte van het

blad. 3,00-6,00. Ij. April, Mei. Gekweekt, zelden verwilderd. Uit Klein-Azië. (Persica vulgaris Mill.)

Perzik, -j- p. Pérsica Zucc. 4 Bloemen in korte, gesteelde, schermvormige trossen (Ag. 986a).

niwuuiaucii cuvuu, w 11. Diaucu

rondachtig eirond of breea elliptisch, aan den voet zwak balt* ' vormig, gekarteld-gezaagd, onbehaard , van onderen blauwgroen

v. ,.QlJ mg. y*ooj. vrucnt zoo groot ais

tig. yöo. eon erwt, zwart. 1.20-^,00. Ij.

Mei. Sierstruik, enkele malen by ons verwilderd.

Sint-Lu Hak ers. Weichselboom. -j- p. Jïahale b L. Bloemen in armbloemige schermen. ... 5 5 Schermen aan den voet alleen door knopschubben (zonder kleine bladen) omhuld, de binnenste schubben teruggeslagen. Bladen wat rimpelig, dun , dot', langwerpig-eirond. grof-stomp gezaagd, van onderen zachtbehaard, met 1 of 2 klieren aan den steel. Bloemkroon wit. Vrucht der wildgroeiende plant zwart of rood, klein. 8,00-10,00. Ij. April, Mei. Gekweekt in verschillende variëteiten met groote vruchten en verwilderd.

Zoete kers. f p. aviani L.

Een gekweekte variëteit met groote, eenigszins hartvormige vrucht pii hard vleescli. rood

of geelachtig, is de . Knapkers.

fl. duracina D. C.

•Schermen door rechtopstaande knopschubben en 1-weinige kleine bladen (uit denzelfden knop) omhuld. Bladen met versmalden voet, ovaal toegespitst (fig. 937), vaak dubbel klierachtig gezaagd , kaal, meest met 1-2 klieren aan den steel of aan den blad voet. Bloemkroon wit. Kroonbladen rondachtitr. Vrucht der wild-

B>vvh.UUI' i'imii jimiuunuiiu, AU ui. ui/ccii

rond. —,ö0-iï^X). I>. April, Mei. Uit Azië. Fig. !tS7. Fig. '.'Hl. Persica vulgaris. In vele variëteiten gek week en verwilderd.

7.11 re kers. t P. Cérasus L.

Hoofdvormen:

Bloemsteel korter. Sap van liet vruchtvlee-ch kleurloos of lichtrood.

Meikers. a. udda Ehrh. Bloemsteel langer. Sap van liet vruchtvleeacli roodachtig.

Morel. b. aastéra Elirh.

ti Bladen meest en kei-gezaagd, bi|na lederachtig, ovaal tot langwerpig-Iancotvorm'g toegespitst, kaal of van onderen op de middelnerf behaard , van bovon glanzend. Trossen los, afstaand, ten laatste knikkend. Bloembladen omgekeerd-eirond, wit. vrucht zwartpurper. t>,i>0-33,00. I>. Begin Juni. Sierboom uit X.-Amerika, ook verwilderd Amerikaanse he vogelkers. + p. serótlna Ehrh.

liladen meest dubbel-gezaagd, dunvliezig 7

7 Bladen langwerpig-omgekeerd-eirond of elliptisch, toegespitst, bijna kaal, met afstaande zaagtanden. Trossen meest hangend. Bloembladen omgekeerd-eirond, wit. Vracht zwart. 3,00-18,00.

Sluiten