Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blaadjes lijnvormig (fig. 996). Bloemen kortgesteeld. Bovenlip van den kelk 2-spletig. Bloemkroon hemelsblauw. 0,30-0,HO. 0. Juni—Septr. Soms gekweekt. Uit Zuid-Europa . . . Blauwe lupine, t L. nngnstiiolins L. ^. -

8. Onónis L. Stal kruid.

Behaarde kruiden met meestal 3-tallige bladen en okselstan- » dige, soms tot trossen of aren vereenigde bloemen . . 1 ''£• öö111 Peul even lang als of langer dan de kelk (fig. 997). Stengel opstijgend of rechtopstaand, 1- of 2-rijig behaard, met talrijke, vaak vertakte, gedoomde takken. Blaadjes tamelijk kaal, langwerpig, getand. Bloemen meest alleenstaand in de bladoksels. Vlag stomp. Bloemkroon rose, zelden wit. Reuk onaaDgenaam. 0,30-0,60. 2).. Juni—Septr. Aan wegen en dijken en in de duinen. Algemeen . . . Heetegaal. Kattendoorn. 0. spinósa L.

Fig. 9M7. Ononis spinosa. Fig. 9HH. Anthyllis Vulneraria.

« bloem: b kelk met de meel- a kelk: '< bloem; c vlag: cld zwaarden:

draadbuis; <• vruchtkelk mot e kiel; f, g meeldraadbuis; k vruchtpeul , de laatste in <1 vergroot. kelk met r()pe peul.

Peul korter dan de kelk (fig. 998). Blaadjes klierachtig behaard.

Stengel liggend of opstijgend, met weinige of' zonder door-

kMjl nen, met klierbaren. Bloemen meest alleenstaand, soms

V/W? 2 aan 2 in de bladoksels. Vlag toegespitst. Bloemkroon

' rose, zelden wit. 0,30-0,60. 1).. Juni—Septr. Op zand-

Fig. 998. grond, vooral in de duinen. Vrij algemeen.

Kruipend stalkruid. 0- répens L.

heukels, 0'eïll. Flora, 4Je druk. 34

Sluiten