Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi'U vaak verwilderd. Uit Z.-Europa Fransclte klaver

Incarnaatklaver. f T. incarnatum L

"OOI »C4I1 Uvli IVCIIV UUUI L.-CI1 VOlUJliltJU , SltJIK

behaarden ring gesloten (flg. 1020). Kelktanden aan de vrucht aan den voet zeer verbreed, lancetvormig, 3-nervig , byna even lang. Steunbladen eirond. Bloemen wit-rose. 0,05-0,25. ©. Mei—Ju!i. Aangevoerd. Apeldoorn.

Ster klaver. T. stellatniii L.

Keel van den kelk door lipvormig naar binnen stekende knobbels gesloten. Kelktanden priemvorraig, zeer spits en stijf. Aren langwerpig-kegelvorrnig. Steunbladen lancetpriemvorraig. Blaadjes lijn- of iijn-lancetvormig. Bloemen rose. 0,10-0,40. ©. MeiJuli. Aangevoerd. Apeldoorn.

S m a 1 b 1 a d k 1 a v e r.

T. an^nstifóliom L.

19 Vruchtkelk buikig en vergroot, tusschen de ribben vliezig. Bloemen gemakkelijk afvallend. ... 20

Kfllt InHArnr-Vlfiff mnocf otai-Ir rrnm'hH fnn

den kort- en sttlf-behaard, lancetvormig, a vruchthoofdje; b vruchtkelk. genaaid, stjjf, bijna stekend. Bloemen

stevig aan de spil bevestigd. Hoofdjes eirond, armbloemig, okselstandig of schijnbaar eindelings, zittend. _ Blaadjes omgekeerd-eirond of langwerpig-wig vormig,

vv. —«uil V/JJ giuu-

den. Apeldoorn, Wageningen, West-Kapelle, Domburg.

Ruwe klaver. T. scabrum L.

2U nooidjesgesteeld, zonder omhullende bladen. Kelktanden vedervormig-gewimperd , 3-4-maal zoo lang als de buis en veel langer dan de bloemkroon (fig. 1022). Blaadjes lijn-langwerpig. Steunbladen priem vormig. Bloemkroon wit. later rose. 0.07-0 :!0 rTv Juli —

Herfst. Op open en bebouwden zandgrond. Algemeen.

Hazepootje. T. arvënse L. Hoofdjes zittend, met omhullende bladen, oksel- of schijnbaar eind-

_i_ 3' rriii i • i ■» . • . .

aiauuig. lYüiKiaaaen Korter aan ae Duis, lancetpriemvormig, stijf, doornig-genaald, tijdens den vruchttjjd afstaand ('fig. 10234, c). Steunbladen eirond, plotseling in een punt versmald (fig.

iVi-ia). Uiaadjes omgekeerd-eirond ot wigvormig, van voren getand of gaafrandig. 0,07-0,30. Meest ©O- Mei—Juli. Opdrogen , grazigen zandgrond. Vrij zeldzaam. Gestreepte klaver. T. striatum L. 21 Hoofdies 6-15-hlnemicr. klnin. lnclil nomirr

Bloemkroon lichtgeel. Vlag nauweljjks merkbaar gegroefd, samengevouwen. Blaadjes wigvormig-omgekeerd-eirond, het middelste langer gesteeld. Steunbladen eirond. Stengel liggend of iets op-

Sluiten