Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloemdek van buiten bruinachtig, van binnen donkerpurper. 0,05-0,10. MaartMei. In bosschen. Vroeger veel als sierplant, misschien verwilderd. Maastricht, lioe'rmond, Leiden, Brummen, Den Haag.

Haselwortel. Mansoor. A. europacum L.

XC1II. Fam. Santalaceeën. iv. v.

Kruidachtige planten met 2-slachtige bloemen. Bloemdek 3-5-slippig of -bladiij. Meeldraden 3-5. Vruchtbeginsel 1, onderstandig.

l-'ig. 1072". Thesium humifusum Fig. 1073. Viscum album.

a bloem; '< vrucht. a mannelijke bloemen. b(j h een

afzonderlijke; c vrouwelijke bloem, overlangs doorgesneden: d bes, overlangs doorgesneden.

I Blootnon in tros*on ot' pluimen. Bloemdek trechter- tot klokvorniig, van binnon wit. St(jl 1- Bladen enkelvoudig, smal Thé slum 337

1. Thésium L.

1 Onder iedere bloem .'i blaadjes itlg. 1072 ). Bloemdek tijdens den viuchttyd totaanden voet opgerold, veel korter dan de vrucht. Bovenste bladen evenals do kanten deitakjes ruw-gi'tand. Bloeiwijze trosvormig met ten slotte horizontaal afstaande takken. Bladen lijnvormig, zwak 1-nervig. Stengel liggend of opstijgend. Wortelstok kort, zonder uitloojiers. 0,10-0,80. 4. Juni, Juli. Duinen b(j Katwijk, Den Haag. Monster en bij de ruïne van Brederodo.

Bergvlas. T. haniifiisum D. C.

Sluiten