Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Stengel bebladerd. Bloemen groot of vrij groot. Kelk 5-deelig.

Bloemkroon klok-trechtervormig. . 2

Stengel bladloos (fig. 1128). Bloemen zeer klein, in kluwens. Kelk 4-5-spletig. Bloemkroon klok- of kroesvormig, 4-5-spletig. Stijlen 2. Doosvrucht 2-hokkig, meest 4-zadig . . . Cuscüta iSj.

2 Stempel 2-lobbig of 2-deelig (fig. 1123). Doosvrucht volledig of on¬

volledig 2bokkig met 1-of 2 zadige hokjes. Convólvulus sse.

Stempel knopvormig. Doosvrucht 3- of 4-hokkig. Schutbladen klein, van de bloem verwijderd Pharbi ti s J

De familie der Convolvulaceeün wordt in 2 onderfamiliën verdeeld nl. de Convoluleefe'n (gesl. Convolvulus, Pbarbiti*) en de CuscuteeCn (gesl. Cuscuta).

1. Convólvulus L. Winde. Pispot je. Bewinde.

Kruiden met veelal klimmenden stengel, verspreide bladen en eind-of okselstandige bloemen

1 scnutoiaaen groot, aen Kelk bedekkend

(fig. 1123) 2

Schutbladen klein, van de bloemen verwijderd (Hg. 1125) Stempel 2-deelig. Doosvrucht volledig 2-hokkig . . 5

2 Stengel windend. Diaden spits, met

hart- of pijlvormigen voet. Bloemstelen niet of bijna niet gevleugeld . . 3 Stengel niet of nauwelijks windend . 4

3 Plant kaal (fig. 1123). Bladen met pijl¬

vormigen voet met afgeknotte oortjes. Schutbladen hartvormig-eirond, spits, weinig langer dan de kelkblippen. Bloemkroon sneeuwwit, soms rose. 1,50-3,00. 2J-- Juni —Herfst. In kreupelhout en heggen. Algemeen. Heggewinde. D'iiai. Groote winde. Slingerroos. Windsel. Klimop. Va/bloem. Haagwinde. C sépium L.

Plant kortbehaard. Bladen aan den voet hart- of hart-pi)lvormig. Schutbladen breed hartvormigeirond, stomp of stekelpuntig, 1/, maal zoo lang als de kelkslippen. Bloemkroon rose.

4- JUI1 —uerist. Sierplant uit de *ig- H-'f. Convolvulus sepium.

kustlanden der Middellandsche Zee. Noord- a bloem zonder de bloemkroon ■

w(jk en Voorschoten gevonden. (C. Dahuricus b kelk en onrijpo vrucht - cstam-

0 , G e s 1 r« e P.' e w i n d e. per; d rijpe doosvrucht, f C. sllvestris tt. \ar. rosrus Sims.

4 Bladen niervormig, stomp (fig. 1124). Bloemstelen gevleugeld kantig.

Sluiten