Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Kroonbuis even lang als de zoom (fig. 1128). Stijl even lang als de bloemkroon. Bloemkroon en stengel meest roodachtig. Stengel vertakt, draadvormig. 0,80-1,50. Q. Juni—Augs. In boichachtige streken tusscben kreupelhout (op brandnetels, walstroo, hop, wormkruid enz. woekerend). Vrij algemeen.

Groot warkruid. C. europaea L.

J..UU..1 i 11 r

niwiiuiiis uuuut'i »uu jufig ais ao zoom, buikig (fig. 1126). Stijl korter dan de bloemkroon. Stengel meest niet vei takt, groengeel. Bloemkroon geelachtig wit. 0,300,60 O- Juli. Augs. Ot) vlasakkers

(op vlas woekerend). Zeer zeldzaam. Fig. 1126.

Wijnsel. Wilde klimmer. Vlaswarkruid. C. epihnum Whe.

Fig. 1128. Cuscuta europaea.

n vijftallige, b viertallige bloem; c, d bloemkronen van beide, opengelegd: e vruchtbeginsel; /'doosvrucht: (/het bovenste en onderste deel er van.

Fig. 1129. Polemonium coeruleum.

a kelk: h bloem: c opengelegde bloemkroon: ft stamper; e, f doorsneden deidoosvrucht.

Kelk en bloemkroon 5 lobbig of •*/iletig. Meeldi wlen n, op de bloemkroon gezeten. Vruchtbeginsel op een schijf, 3-hokkig met 1 stijl en H stempels.

9*

Vrucht een doosvrucht.

Sluiten