Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CVI. Fani. Hydrophyllaceeën. v.

Kelk ö-10-slippig. Bloemkroon 5-lobbig. Meeldraden 5. Vruchtbeginsel 1 of onvolkomen 2-hokkig met 2 stijlen of 2 stempels. Vrucht een doosvrucht. 1 Kelk 10-slippig, de slippen afwisselend teruggeslagen . . . . Nemóp'nila J#n

Kelk 5-slippig

- Kroonbuis van binnen met 10 vouwen. Bladen gevind . . Phacéliaj»»

Kroonbuis zonder vouwen. Bladen enkelvoudig ..... Whitlavia J0O

1. Nemöphila Nutt. B o s c h 1 i e f j e.

1 Bloemkroon buis- tot ster-klokvormig. Buitenste kolkslippen 8-maat zoo kort als de binnenste. Bloemkroon blauw, aan den voet wit, vaak met zwarte puntjes of violet met witten rand. 0,20-0,60. Q. Juni—Juii. Sierplant uit Californiê, soms verwilderd. ... , ... Bosc h 1 i e fje. t N. Insiguls Benth.

Bloemkroon stervormig. kleiner dan hu Hn

wit, met zwarte puntjes, aan den voet sterk- en zachtbehaard. 0,lu-0,80. 0. Juni, Juli. Sierplant uit Californiê. Ook verwilderd. iNoordbroeki.

Gevlekt boschliefje, f -V. atomaria Flach. en lley.

2. Phacélia Juss. Phacelia.

1 Blaadjes vinspletig, met gezaagde slippen (fig. 1 l.'ÏOi. Bloemen in dichte, naar ééne zjjdo gekeerde slakkenliuisvormig opgerolde, aarachtige trossen. Bloemkroon klok-schotelvormig, met 10 halvemaanvormige schubben, blauw of rose. 0,30-0,70. 0. Juli-Septr. Sierplant uit Californiê. Verwilderd by Arnhem, St. Michielsgestel, Deventer

uorarecnt, niburg, Anna Paulowna . Ajwldoorn , Fig ll.iO

Winterswijk DrieWgen gevonden Phacelia tanacetifolia.

rnacelia. r P. tanacetifolia Bentli.

3. Whitlévia Harvey.

1 Kelk 5 slippig Bloemkroon klokvormig, 5-slippig. Meeldraden beneden binnen met 5 schubjes Bladen b(jna deltavornng, gesteeld , dubbel-getand. Bloemen groot, blauw. Stengel liggend. 0,20-0,30. ©. Juni, Juli. Sierplant uit Californiê. Verwilderd bi) ROswJk (G.) op vochtigen, beschaduwden grond. (Phacelia Whitlavia Gray.)

Whitlavia. t VV. grandlflóra Harvey.

CVII. Fam. Asperifoliëu. (Boraginaceeen). Ruwbladigen. v.

liladen meest run-behaard. Bloeiwijze een opg,-roldi bloeitop of schicht. Kelk 8-huidig of •deelig. Bloemkroon 5'lobbig of -spletig, soms iets onregelmatig, vaak met schubben aan de keel. Meeldraden 5, op de bloemkroon gezeten. Stamper bestaande, uit een meest 4-deelig, soms 2-deelig of gaat', 4 lwkkig vruchtbeginsel, op een schijf gezeten, 1 stijl en 1 of 2 stempels. Vrucht meest een 4-notige splitrrucht.

1 Bloemkroon stervormig of bijna stervormig, blauw of wit, (fisr

1136, 1138) . 2

Bloemkroon trechter-, klok- of trompetvormig 3

Sluiten